Så här står det i filmen om illegal jakt som länsstyrelsen i Västra Götaland har på sin webbplats. Samma text återfinns på myndighetens Facebook-sida.
Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland Så här står det i filmen om illegal jakt som länsstyrelsen i Västra Götaland har på sin webbplats. Samma text återfinns på myndighetens Facebook-sida.

Myndighet vill få anonyma anmälningar

Men i debatten hävdar länsstyrelsen motsatsen

I debatten hävdar länsstyrelsen i Västra Götaland att man inte uppmanar till anonyma anmälningar om illegal jakt. Men på sin webbplats beskriver myndigheten i detalj hur man bör gå till väga – hur man anmäler utan hemlighetsmakeri nämns inte.

Anita Bergstedt, enhetschef på länsstyrelsen i Västra Götaland, skrev en mycket läst debattartikel i förra veckan. I artikeln fastslås bland annat: ”Länsstyrelsen uppmanar inte särskilt till anonyma anmälningar.”
Bakgrunden till inlägget är, enligt artikelförfattaren, att det har förekommit många felaktiga uppgifter i media angående länsstyrelsens arbete mot illegal jakt.
En felaktig uppgift ska ha varit att myndigheten uppmanar allmänheten att anonymt anmäla människor för jaktbrott.

Misstänker illegal jakt
Men det räcker med att gå till länsstyrelsens egen webbplats och Facebook-sida för att bilden ska bli en helt annan.
Den 18 januari postade länsstyrelsen ett inlägg på Facebook där det fortfarande bland annat står: ”Vargen hör hemma i vårt land. Ändå är det så, att nästan hälften av alla vargar som dör, dör under märkliga omständigheter. Det finns skäl att misstänka att tjuvjakt, så kallad illegal jakt, är en del av problematiken.”
Sedan följer några rader om att det kan vara besvärligt att lämna uppgifter om illegal jakt. Därefter skriver länsstyrelsen i Västra Götaland:
”Det har vi all förståelse för. Men det finns en väg in. Ett sätt att anmäla utan att riskera sin anonymitet. Kolla filmen får du se.”

Instruktioner om anonymitet
På filmen, som återfinns en bit ner på denna sida på myndighetens webbplats, visas bilder på varg, lo, järv och kungsörn. Det nämns att hälften av alla vargar dör av illegal jakt.
Filmen avslutas med texten: ”Om du ser eller hör något misstänkt, skicka uppgifterna till oss genom ett vanligt brev. Lämna inga kontaktuppgifter i brevet. På så sätt är och förblir du anonym.”

”Aldrig uppmanat folk”
Anita Bergstedt på länsstyrelsen i Västra Götaland, som skrev debattartikeln, menar att myndigheten har misstolkats.
– Vi har aldrig uppmanat folk att vara anonyma.
Men många har uppfattat det så?
– Jag ser problemet, det är så att skriva kort. Jag har själv föreslagit att vi ska ändra, men vi är många om det. Jag får titta på det igen.
Vad är budskapet till dem som undrar hur de ska gå till väga?
– Man väljer själv, så har det alltid varit i alla år.
– Brott anmäls i första hand till Polismyndigheten. Då länsstyrelsen har tillsyn över de här hotade djuren går det att anmäla hit också. Bedömer vi att det är brottsligt lämnar vi över till polisen.