Gävleborg har cirka 60 vargar och i Sverige finns det omkring 310 vargar, som hittats med hjälp av DNA-analyser av insänd vargspillning i den extra inventeringen som avslutas på lördag.
Foto: Mostphotos Gävleborg har cirka 60 vargar och i Sverige finns det omkring 310 vargar, som hittats med hjälp av DNA-analyser av insänd vargspillning i den extra inventeringen som avslutas på lördag.
Här är vargkartan för Gävleborg, som bland annat visar att det finns revirmarkerande vargar både norr och söder om Gävle.
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg Här är vargkartan för Gävleborg, som bland annat visar att det finns revirmarkerande vargar både norr och söder om Gävle.

Närmare 310 vargar hittade

Cirka 60 vargar i Gävleborg

Det har hittats närmare 310 vargar i Sverige. Det visar den extra varginventeringen med DNA-test av inlämnad vargspillning.
I Gävleborg, där jägare sänt in extra många prover, visar resultatet att det kan finnas cirka 60 vargar i länet.

Att det finns omkring 60 vargar i Gävleborg bygger på DNA-analyser av de 668 prover av vargspillning som sänts in från länet.
Den extra inventeringen av den svenska vargstammen startade i oktober och avslutas den 31 mars.
Totalt är det cirka 3 450 spillningsprover som har lämnats in hittills.
Den extra inventeringen har gjorts för att avgöra om det är en korrekt beräkningsmetod att multiplicera antalet kända vargföryngringar med siffran tio för att få fram det totala antalet vargar.

Missar många vandringsvargar
Upphittad vargspillning DNA-testas för att identifiera en individ.
Men eftersom det mesta vargbajset sänts in från kända revir är det troligen många vandringsvargar som inte upptäcks i DNA-proverna.
I Gävleborg, där jägarna har större förtroende för länsstyrelsen än i del andra varglän, har insamlandet gett ett större analysunderlag. 

Här finns Gävleborgs vargrevir
Dessutom har länsstyrelsens naturbevakare spårat varg. En familjegrupp är minst tre vargar i sällskap om minst en av vargarna gör revirmarkeringar. Därmed har länsstyrelsen i Gävleborg hittat följande familjegrupper:
• Prästskogen (delas med Jämtland).
• Krokvattnet (delas med Jämtland).
• Sjösveden (delas med Dalarna).
• Björnås (delas med Dalarna).
• Korså (delas med Dalarna).
• Ryssjön (delas med Uppland).
• Glamsen (delas med Uppland).

Nya revirmarkerande par
Revirmarkerande par har hittats i Loberget (nytt), Andån (nytt) och Nyskogen (vargarna fälldes under licensjakten och reviret ses som bortskjutet).
Utöver dessa revir finns det även några ensamma stationära vargar i länet, bland annat i Ulvasen och Tönsen.
Revirkartan för Gävleborg kan komma att ändras, eftersom spårningssäsongen fortfarande pågår, meddelar länsstyrelsen.