”Naturbevakare sliter på vår väg”

Östansjö-Östanvik samfällighetsförening har skickat en räkning till länsstyrelsen i Dalarna.
– Det gäller vägskador och vägslitage som länsstyrelsens naturbevakare har gjort under de senaste fem åren, säger Per Henriksson, föreningens kassör.

– Länsstyrelsens personal har både i tid och otid använt föreningens vägnät, bland annat vid källossning och snöfall, tillägger han.

Samfällighetens medlemmar får betala årligen efter markinnehavets storlek, oavsett om de använt vägen under året eller inte.

Föreningens styrelse anser att frågan måste prövas om länsstyrelsens personal har laglig rätt att använda vägen utan att vara med utan att ersätta föreningen.

En räkning på 25 000 kronor

– Nu har vi skickat en räkning på 25 000 kronor till länsstyrelsen, förklarar Per Henriksson.

Många av samfällighetsföreningens markägare betalar betydligt större belopp varje år.

– Vi har möjligheten att helt sonika stänga av vägar, genom att gräva av vägar som inte våra medlemmar använder, tillägger Per Henriksson.

Frågan om ersättning för användandet av föreningens vägnät kommer troligtvis att avgöras av Justitiekanslern (JK), eftersom länsstyrelsen skickat över handlingarna JK.

Hittills har det varit en lugn diskussion mellan länsstyrelsen och föreningen.

Beredda att hyvla vägen

Under blidväder vintern 2004 körde länsstyrelsens naturbevakare sönder en vägsträcka. Då var länsstyrelsen villig att åtgärda skadorna genom att bekosta en hyvling av vägsträckan.

– Men om föreningen godtog detta fanns risken att det var det samma som att erkänna att länsstyrelsen hade rättigheter att använda föreningens vägnät, kommenterar Per Henriksson.

Länsstyrelsen svar på ersättningskravet är att det bör hanteras av JK. Länsstyrelsen har i övrigt svarat att samfällighetsföreningen inte har kunnat visa att det är personal vid länsstyrelsen som orsakat skador för 25 000 kronor och att ersättningsanspråket därmed saknar grund.

Fler vägsamfällighetsföreningar väntar med stort intresse på vad JK kommer fram till. Ärendet kan ses som ett prejudikat. Ett stort antal vägförvaltare kan begära ersättningar från länsstyrelser runt om i landet.