Foto: Sten-Åke Stenberg/Mostphotos Naturvårdsverket anser att arbetet mot invasiva främmande arter har tagit fart under de senaste åren.

Naturvårdsverket bemöter Riksrevisionens kritik

Efter en granskning sågade Riksrevisionen statens arbete mot invasiva arter som stenmård, mårdhund och bisam. Så här kommenterar Naturvårdsverket kritiken som riktas mot dem.

Jakt & Jägare rapporterade förra veckan om Riksrevisionens hårda kritik mot att regeringens och ansvariga myndigheters arbete för att bekämpa invasiva främmande djur- och växtarter under lång tid har gått långsamt och ännu inte fungerar effektivt.

Enligt Riksrevisionen försämrar det möjligheterna att nå miljömålen, och risken är att det leder till ökad spridning samt höjda kostnader för skador och bekämpning.

I ett gemensamt pressmeddelande välkomnar Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, HaV, Riksrevisionens granskning.

– Det finns naturligtvis mycket i rapporten som vi tar med oss för att bli ännu vassare i det framtida arbetet mot invasiva främmande arter, säger Maria Widemo, chef för Naturvårdsverkets artenhet.

Arbetet har tagit fart

Men vissa delar av kritiken anser hon inte stämmer.

Till exempel påpekar hon att det finns en gedigen riskklassificering tillgänglig sedan 2018, att den svenska förordningen om invasiva främmande arter kom på plats 2019 och att arbetet därefter har tagit fart och skapat goda resultat.

– SLU Artdatabanken har på uppdrag av oss och HaV riskklassificerat över 1 000 arter och snart blir ännu fler arter riskklassificerade. Vi har också ett bra rapporteringssystem på plats där forskare, länsstyrelser, kommuner och allmänhet kan rapportera in invasiva främmande arter. I svenska hamnar har vi en aktiv övervakning av dessa arter. För fjärde året i rad driver dessutom vi och HaV en informationssatsning riktad till allmänheten. som har bidragit till ökad kännedom om problemet, säger Maria Widemo.