Skjuten varg. Efter riksdagsbeslutet om vargjakt är det upp till Naturvårdsverket att se till att licensjakten på varg kan starta.
Skjuten varg. Efter riksdagsbeslutet om vargjakt är det upp till Naturvårdsverket att se till att licensjakten på varg kan starta.

Naturvårdsverket förbereder vargjakt i januari

Efter riksdagsbeslutet onsdagen den 21 oktober förbereder nu Naturvårdsverket vargjakt efter nyår. Riksdagsdebatten bekräftade också att socialdemokraterna förvisso har invändningar, men till stor del stödjer den nya rovdjurspolitiken.

Omedelbart efter riksdagsbeslutet om den nya rovdjurspolitiken meddelade Naturvårdsverket att man nu jobbar med att förbereda vargjakt i vinter, samt hur man ska lösa frågan om att stärka den svenska vargstammens genetiska status.
– Vi har uppdragit åt vargforskarna att ta fram underlag för jaktbeslut i vinter och för flyttningar av varg under de närmaste fem åren. Vi räknar med att fatta beslut om licensjakt senare i höst och att den ska vara igång i januari, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Hon konstaterar också att verket tillsammans med regeringen jobbar med att skapa ett nytt regelverk för den nya organisationen, som bland annat innebär nya regionala viltförvaltningsdelegationer.
– Men det tar tid att få fram det nya regelverket och för länsstyrelserna att få beslutande viltförvaltningsdelegationer på plats, säger Susanna Löfgren.

Kritik från mp och v
Riksdagsdebatten i onsdags bjöd inte på några stora överraskningar. Hårdast motstånd mötte rovdjurspolitiken från miljöpartiet och vänstern. Precis som framskymtat tidigare i olika uttalanden visade också riksdagsdebatten att Socialdemokraterna förvisso har invändningar, men i stort ställer upp på Alliansens proposition.
– Vi vill inte ha inplanteringar av vargar. Propositionen ger inga besked om hur man tänkt sig att praktiskt genomföra den kontroversiella åtgärden och vi konstaterar att ingen intresseorganisation vill ha inplanteringar, sade Helén Pettersson, Socialdemokraternas talesman i rovdjursfrågor.

Onödigt tak
Socialdemokraterna har också sagt nej till taket på 210 vargar. Helén Pettersson har tidigare gjort klart att det inte innebär att partiet är mot vargjakt i vinter. Däremot menar hon att taket är en inskränkning av det lokala inflytandet, som enligt propositionen ska stärkas.
– Om en region vill ha fler vargar ska den naturligtvis få ha det, påpekade hon under riksdagsdebatten.
Flera av de borgerliga partierna hävdade att s, vid en eventuell valseger nästa år, kompromissar bort rovdjursfrågorna till samarbetspartierna mp och v och att talet om att man i stort ställer upp på propositionen därför klingar ihåligt. Bland annat pekade de på att både mp och v vill återställa skyddsjaktsparagrafen 28 till den ursprungliga lydelsen.

Paragraf 28 blir kvar
Detta trots att Heléne Petterson gav ett klart besked under riksdagsdebatten:
– Nej, vi vill inte backa tillbaka med paragraf 28, sade hon.
Moderaternas rovdjurstalesman, Bengt Anders Johansson, hävdade att det tillfälliga taket på 210 vargar är ett politiskt ställningstagande, som förhindrar att frågan åter lämnas över till olika myndighetsbedömningar.
– Tidigare s-regering har visat tondövhet och brist på empati, genom att låta mp styra och ställa. Det måste vara balans mellan människor, bytesdjur och rovdjur. Blir det konflikter så måste människan gå före, sade Bengt Anders Johansson, som menade att denna medelväg i rovdjurspolitiken är det enda sättet att långsiktigt ta ansvar för den biologiska mångfalden.

”Bygger på sagor”
Både miljöpartiet och vänsterpartiet har varit skarpt kritiska till propositionen, men det blev Tina Ehn, mp, som tämligen ensam fick argumentera mot de fyra borgerliga partiföreträdarna. Hon påpekade att det tidigare etappmålet på 200 vargar var en miniminivå.
– Men för oss handlar det inte om att minimera vargstammen. Vargen ska kunna spela sin naturliga roll som toppredator i ekosystemet, sade Tina Ehn, som ansåg att argumenten för propositionen i själva verket bygger på sagor om ”den stora stygga vargen”.

Galen idé
Men helt ensam blev hon ändå inte. Socialdemokraten Jan Emanuel Johansson klargjorde sin syn på propositionen:
– Vargjakten är en galen idé. Det handlar om en tankevurpa: Vi ska skjuta de djur vi ska bevara, dundrade Jan-Emanuel, som fortsatte:
– Någon undrade vad som egentligen hindrar vargjakt. Tja, vad sägs om EU-lagar, habitat och direktiv samt rekommendationer från forskare och vetenskapliga institutioner.
Jan-Emanuel Johansson medgav att han inte alls delade sina partikollegers uppfattning i rovdjursfrågan och han hävdade att man nu inför en rovdjurspolitik som bygger på sagor.
– Det finns inget att vara rädd för. Och när jägarna släpper sina hundar i vargrevir är det deras ansvar att de blir vargmat, inte vargens.