Tre av de fem områdena i Östergötland som uppfyller grundkriterierna ligger på öar och kan, enligt länsstyrelsen, inte anses lämpliga som utsättningsplatser "då risken är stor för att en nyss sövd varg drunknar när den vaknar upp och börjar förflytta sig".
Foto: Shutterstock Tre av de fem områdena i Östergötland som uppfyller grundkriterierna ligger på öar och kan, enligt länsstyrelsen, inte anses lämpliga som utsättningsplatser "då risken är stor för att en nyss sövd varg drunknar när den vaknar upp och börjar förflytta sig".

Nej till flyttvargar i Östergötland

”Inga områden i länet anses lämpliga för vargutsättning.” Så sammanfattar länsstyrelsen i Östergötland sitt svar till regeringen, som har bett åtta län med vargrevir att redovisa områden där utsättning av finskrysk varg är lämplig.

Det var i höstas som dåvarande miljöministern Isabella Lövin (MP) bad länsstyrelserna i Dalarna, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland att, efter samråd med Naturvårdsverket, föreslå lämpliga områden att kunna flytta finskryska vargar i renskötselområdet till.
I dag har länsstyrelsen i Östergötland redovisat sitt svar till Naturvårdsverket.
– Vi har inte kunnat hitta något område i Östergötlands län som har uppfyllt alla nödvändiga kriterier, säger Marie Larsson enhetschef, enheten för livsmedel veterinär och vilt, i ett pressmeddelande.

Statligt äga områden
Grundkriterierna ska vara att området är statligt ägt och att jakträtten inte är upplåten. Sedan har det gjorts en bedömning utifrån regionala förhållanden.
Länsstyrelsen i Östergötlands län har identifierat tre områden och två delområden som det juridiskt sett kan sättas ut genetiskt viktig varg inom. Dock kan inget av områdena anses vara lämpliga för utsättning, menar länsstyrelsen.
Tre av områdena ligger på öar och övriga två har bedömts som olämpliga med hänsyn till närhet till befintligt vargrevir, täthet av tamdjursbesättningar, förekomst av rovdjursavvisande stängsel, infrastruktur och befolkningstäthet.

Onödig oro
I uppdraget ingår även att länsstyrelserna ska redovisa hur en lokal förankring inför flytt av varg kan göras.
Länsstyrelsen i Östergötland anser att det troligen inte är genomförbart. Sedan länet fick ett revirmarkerande vargpar för drygt tre år sedan har debatten varit mycket stark emot förekomsten av varg. Oron hos allmänhet, tamdjursägare och jägare är påtaglig.
– Det troligaste scenariot är att en flyttad varg vid uppvaknandet genast ger sig iväg, vilket kan innebära att försök till förankring enbart skapar en onödig oro, säger Marie Larsson i pressmeddelandet.