Börje Karlsson tycker att synen på jägarnas talerätt om Scania-älgarna sticker i ögonen apropå på hur vargvänner får överklaga vargjakt.
Börje Karlsson tycker att synen på jägarnas talerätt om Scania-älgarna sticker i ögonen apropå på hur vargvänner får överklaga vargjakt.

Nej till jägarna om Scaniaälgarna

Jägarna i Södertälje som överklagat länsstyrelsens beslut att bevilja skyddsjakt på två älgar, som är instängda på Scanias provbana, får inget gehör från Naturvårdsverket. Myndigheten anser att jägarna helt enkelt inte är berörda av beslutet och saknar rätt att överklaga.

Jakt & Jägare skrev om överklagandet här:

Naturvårdsverket har gjort en snabb handläggning av överklagandet från älg- och kronskötselområdet Södertälje sydväst.
Det inhägnade Scania-området ligger utanför den mark som är inregistrerad i skötselområdet, konstaterar Naturvårdsverket.

Jägarna saknar talerätt
Talerätt i frågan för jägarna är varken reglerad i jaktlagen eller jaktförordningen. Därmed är det förvaltningslagen som måste tillämpas, resonerar verket. I så fall måste de som överklagar beröras av beslutet och ha omständigheter som gör att de berörs eller missgynnas på något sätt.
Att hävda att älgstammen är dålig i det egna jaktområdet, och att de två Scania-älgarna skulle behövas bättre där, är alltså inget argument som håller enligt verket.

Sticker i ögonen
Synen på talerätt sticker i ögonen på Börje Karlsson som jagar i skötselområdet. Även de som inte är direkt berörda av vargproblem får ju överklaga vargjaktsbeslut bara för att de är med i en grupp som är intresserade av vargfrågan.
– Hade det handlat om skyddsjakt på vargar hade det nog varit ett annat ljud i skällan. Men nu handlar det ”bara” om älgar som varit hägnade inom 60 hektar, kommenterar han.
– Tyvärr är det som väntat till vår nackdel, men dock ett försök att bidra till att utveckla älgstammen i området, sammanfattar Jan Löfberg i skötselområdet om överklagandet.