Målet att ha 350 björnar i Västerbotten är drygt tre gånger för högt, tycker JRF-basen om Förvaltningsrättens dom som avslår JRF-distriktets krav på att det borde få fällas 51 björnar i årets licensjakt, vilket skulle ge cirka 320 björnar i länet.
Foto: Bertil Pettersson Målet att ha 350 björnar i Västerbotten är drygt tre gånger för högt, tycker JRF-basen om Förvaltningsrättens dom som avslår JRF-distriktets krav på att det borde få fällas 51 björnar i årets licensjakt, vilket skulle ge cirka 320 björnar i länet.

Nej till jakt på 51 björnar i Västerbotten

Förvaltningsrätten i Luleå avslår JRF-Västerbottens överklagan att det bara får jagas 21 björnar i länet i år. JRF vill ha licensjakt på 51 björnar. Det är att gå för långt att ha en jakt som pressar ner stammen till 320 björnar, när förvaltningsmålet är 350 björnar, anser rätten. JRF anser i sin tur att målet för länets björnstam är över tre gånger för högt.

I år har björnkvoten i Västerbotten bantats med sju björnar till 21 jämfört med förra året. Jägarnas Riksförbund, JRF, överklagade det beslutet. Det borde vara licensjakt på 51 björnar, tycker JRF-distriktet i Västerbotten. Om det fälls så många finns det cirka 320 björnar kvar i länet.
”Då upprätthålls fortfarande med betydande marginal det regionala förvaltningsansvaret på 110 björnar”, skrev JRF-distriktet i överklagandet av länsstyrelsens beslut med hänvisning till Naturvårdsverkets miniminivå.

”Björnjakten går otroligt snabbt” 
– Vi har drivit frågan eftersom björnjakten går otroligt snabbt i Västerbotten, vilket tyder på att stammen är stor. Men de flesta björnar skjuts i inlandet. Om tilldelningen utökas med 30 björnar kan vi få en jämnare avskjutning i hela länet, förklarade Sten Sandgren i samband med överklagandet.
Han är vice ordförande i JRF-distriktet i Västerbotten.

Underskattad björnstam
Enligt JRF har länsstyrelsen underskattat björnantalet i länet. Länsstyrelsen heller inte gjort något för att nå målet med att dämpa den socioekonomiska påverkan av rovdjuren. Dessutom anser JRF att länsstyrelsen underskattar de skador som björnpredationen ger i rennäringen och att dessa skador vida överstiger den 10 procentiga-toleransnivån.
I länsstyrelsens yttrande om överklagandet framgår att myndigheten vill ha ett förvaltningsmål för björnstammen som är drygt tre gånger större än den miniminivå på 100 björnar som satts av Naturvårdsverket.

”Nytt beslut behövs”
”Målsättningen för länet ligger på 350 individer och en aktiv minskning av stammen behöver föregås av bland annat ett nytt beslut från viltförvaltningsdelegationen”, skriver länsstyrelsen.
I avslaget av överklagandet pekar Förvaltningsrätten i Luleå på att att licensjakten på björn är ett ”undantag från det skydd som björnen som art åtnjuter enligt art- och habitatdirektivet”. Det innebär att jaktbeslut måste vara ”noggrant och tillräckligt motiverade” och ”stå i proportion till de behov som motiverar undantaget”.
Då är det att gå för långt att ha en licensjakt som pressar ner stammen till 320 björnar, när förvaltningsmålet är 350 björnar, anser rätten.

”Avslaget var väntat”
– Avslaget var väntat, kommenterar Solveig Larsson, förbundsordförande för JRF, om domen.
Nu gäller det att länsstyrelsen sätter upp nya och mer rimliga mål för antalet björnar i Västerbotten. 350 björnar i Västerbotten som förvaltningsmål är inte rimligt, sammanfattar hon.
– Man kan verkligen ställa frågan varför vi ska ha över tre gånger fler björnar än den mininivån på 110 björnar som Naturvårdsverket angett.

Samma i andra län
Samma fenomen med högre förvaltningsmål än vad Naturvårdsverket satt som miniminivå finns i fler län.
– Jämtland har 1,8 gånger mininivån och Västernorrland två gånger högre. Samtidigt har rennäringen stora rovdjursskador och boende har obehag av björnar, konstaterar Solveig Larsson.