Nej till jakt på Blybergs-varg

På kort tid attackerades tre hundar av varg i Blybergsreviret i Gävleborgs län. Två av dem dog. Trots detta säger länsstyrelsen nej till skyddsjakt, skriver Svensk Jakt.

Det första angreppet skedde den 26 september. Det var en jakthund som ställt en älg som angreps, men en jägare som först sköt varningsskott sköt sedan vargen eftersom den inte avbröt angreppet.
Lite mer än två veckor senare hade två andra älgjagande hundar dödats av vargar.
De tre attackerna skedde inom ett avstånd på en och en halv mil. Två skyddsjaktsansökningar skickades därefter till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har beslutat att avslå ansökningarna, eftersom de anser att kriterierna för skyddsjakt inte är uppfyllda.