Nej till jakt på Insjönvarg

Länsstyrelsen säger nej till skyddsjakt på närgångna vargar i Insjön. De anser att vargarna inte ställer till med någon skada som motiverar skyddsjakt.

Flera gånger har vargar siktats i Insjön, bland annat har spår hittats vid en förskola i mitten av januari. Förskolans styrelse har ansökt om skyddsjakt med motiveringen att det är stressande att ha vargar strykandes kring knutarna.

”En vanlig missuppfattning”
Länsstyrelsen menar att det är en vanlig missuppfattning att vargen är närgången när den inte flyr vid åsynen av människor. Det beror enligt länsstyrelsen på att vargen inte har några naturliga fiender utan bedömer riskerna vid varje situation.
”Länsstyrelsen ser allvarligt på situationer där varg uppvisar ett närgånget beteende och förstår att människor kan reagera med rädsla på mötet. Särskilt om möten med varg sker i närheten av en förskola”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.
”Ett normalt beteende”
De anser däremot att det är normalt att vargar rör sig i utkanten av byar och samhällen, och säger därför nej till skyddsjakt. De ska dessutom hålla ett informationsmöte om förebyggande åtgärder och förutsättningar för skyddsjakt. Frågan om skyddsjakt hålls däremot öppen, och kan tas upp igen om behov finns. Länsstyrelsen vill därför ha in fler rapporter om vargarna visar närgånget beteende.