Nej till skyddsjakt i Äppelbo

Naturvårdsverket beslutade den 6 mars att avslå ansökan om skyddsjakt i Äppelbo.

Motiveringen från Naturvårdsverket är följande:
– Naturvårdsverket gör bedömningen att villkoren för skyddsjakt i den aktuella ansökan inte är uppfylld i enlighet med lagstiftningen och rovdjurspolitik.
– Skyddsjaktsansökan syftar till en jakt som inte kan riktas mot en speciellt skadegörande individ. Syftet i ansökan är att minska antalet vargar i det aktuella området.
– Skyddsjakt ska inrikta sig på skadegörande individer, därför är den aktuella skyddsjaktansökan inte förenlig med skyddsjaktsbestämmelserna.