Nej till utökad björnjakt. Svenska Rovdjursföreningen motsätter sig att tilldelningen i björnjakten blir större.
Nej till utökad björnjakt. Svenska Rovdjursföreningen motsätter sig att tilldelningen i björnjakten blir större.

Nej till utökad björnjakt

Enmansutredare Lars-Erik Liljelund drar slutsatsen att den svenska björnstammen i princip kan halveras. 1800 björnar räcker för att arten ska anses ha gynnsam bevarandestatus. Svenska Rovdjursföreningen motsätter sig dock en minskning av antalet björnar. Som argument anför de bland annat att jakt kan minska acceptansen för björn.

Det finns i dag uppskattningsvis kring 3300 björnar i Sverige. När förre generaldirektören vid Naturvårdsverket, Lars-Erik Liljelund, tidigare i vår presenterade första etappen i sitt uppdrag som enmansutredare i rovdjursfrågor, lämnade han preliminära siffror på hur stor björnstammen kan vara i landet. Han har tolkat EU:s art- och habitatkrav och menar att 1800 björnar räcker för att arten ska anses ha gynnsam bevarandestatus enligt EU:s regler.
I en debattartikel vänder sig nu företrädare för Svenska Rovdjursföreningen mot tankarna på att eventuellt minska björnstammen.

”Ingen anledning…”
”Rovdjursföreningen menar att årets björnjakt under inga omständigheter får öka, tvärtom bör en viss minskning ske om stammen ska hållas stabil som anvisat i riksdagsbeslutet. Skadorna av björn är små och acceptansen hög varför det inte finns någon anledning att skjuta ned björnstammen. Det tar lång tid att bygga upp en björnstam, men det går fort att skjuta ned den”, heter det i en debattartikel undertecknad av Anders Ekholm, Robert Franzén och Björn Ljunggren.
Skribenterna trycker på att inventeringsmetoderna för björn är osäkra och efterlyser mer resurser för inventering. De anser också att skadorna av björn är ringa.

Jakt minskar acceptansen? 
”De opinionsundersökningar som genomförts 2004 och 2009 tyder inte på något omfattande missnöje med björnförekomsten. Ofta talas det om att legal jakt påverkar acceptansen positivt. Statistiken talar ett annat språk. I just de tre kommuner (Strömsund, Ljusdal och Rättvik) där flest björnar fälldes åren 2004-2009, har acceptansen samtidigt minskat kraftigt)”, skriver Ekholm, Franzen och Ljunggren.

Läs hela debattartikeln här