Länsstyrelsen prövar inte ens JRF-distriktets begäran om att kvoten på 29 björnar ska utökas i delområdet i östra Dalarna. Det är så många björnar i området att det blev en överskjutning med fyra björnar innan loppet på 45 minuter i början på den andra jaktdagen.
Foto: Shutterstock.com Länsstyrelsen prövar inte ens JRF-distriktets begäran om att kvoten på 29 björnar ska utökas i delområdet i östra Dalarna. Det är så många björnar i området att det blev en överskjutning med fyra björnar innan loppet på 45 minuter i början på den andra jaktdagen.

Nej till utökad björnjakt i östra Dalarna

Länsstyrelsen i Dalarna säger nej till Jägarnas Riksförbund (JRF) om att utöka björnjakten i delområde 2. Det är så många björnar i området i östra Dalarna att det inom 45 minuter hann fällas fyra björnar utöver kvoten på 29 innan jakten kunde avlysas på onsdagsmorgonen.

Eftersom det är så många björnar i länets östra del har JRF-distriktet begärt hos länsstyrelsen att det ska få skjutas fler björnar i delområde 2.
Jakt & Jägare skrev om det här:
Enligt JRF-distriktets ordförande, Martin Lundgren, är det bland annat anmärkningsvärt att så många hannar har fällts inom mycket små arealer på drygt en jaktdag sedan björnjakten startade i tisdags.

Prövar inte ens skrivelsen
Men Linda Vedin, vilthandläggare på länsstyrelsen, meddelar att svaret till JRF-Dalarna är nej. Skrivelsen kommer inte ens att prövas.
– En enskild inte kan väcka fråga om utökad licensjakt. Det är ett beslut som bara vi kan fatta. Vi menar också att det är för tidigt att säga varför björnjakten har gått så snabbt i jaktområde 2. Det finns flera faktorer som kan ligga bakom. Det kan handla om björnarnas täthet, jägarnas förberedelser, den vana som nu finns att bedriva björnjakt i länet med mera, kommenterar hon.

Överskjutningen påverkar ej övriga kvoter
Samtidigt meddelar länsstyrelsen att överskjutningen med fyra björnar inte kommer att räknas bort från tilldelningen i övriga jaktområden i Dalarna.
– Syftet med licensjakten är att förvalta björnstammen och nå de mål som vi har satt upp för både täthet och spridning av stammen. Vår bedömning är att vi lättare når vår måluppfyllelse om vi håller fast vid den ursprungliga tilldelningen, än om vi skulle dra av de björnar som överskjutits i jaktområde två från de andra områdena, förklarar Linda Vedin om det beslutet.

Sköt fyra björnar för mycket inom 45 minuter
Hon tillägger att länsstyrelsen i beslutet om att tillåta att 48 björnar fälls i årets licensjakt redan har tagit höjd för eventuell överskjutning.
– När det är många björnar som skjuts samtidigt blir det lätt glapp i kommunikationen. I det här fallet sköts de sista björnarna inom loppet av 45 minuter och jägarna är skyldiga att kolla av hur många som skjutits en gång i timmen, säger Linda Vedin i ett pressmeddelande.

”Har alltid säkerhetsmarginaler”
– Vi har alltid säkerhetsmarginaler när vi bestämmer kvoter i licensjaktsbeslut, bland annat för eventuella skyddsjaktsansökningar som kan komma in under året. Hur många björnar som skjuts ett år är också något som det sedan tas hänsyn till nästa år då möjligt uttag och kvoterna beräknas, förklarar hon.
I 16:30-tiden på torsdagen framgick det på länsstyrelsens ”björnjaktstelefon” att det då återstod sju björnar att fälla i delområde 1.
Område 3 hade kvar sex björnar eller tre honor.
Område 4 hade kvar två björnar eller en hona. 

Kritiserad honkvot i Dalarna
Den så kallade honkvoten gör att ett visst antal fällda björnhonor ger ett stopp för björnjakten.
Det är ett villkor för björnjakten som JRF vill slopa.
Honkvoten, som endast tillämpas i Dalarnas licensjakt på björn, började användas redan 2012.
Att avbryta jakten när ett visst antal honor fällts görs för att få ner antalet skjutna björnhonor.
Länsstyrelsen ville med honkvoten få en snabbare spridning av björn och en mer jämn fördelning av björn i länet.