Nej till vargetablering i Västerbotten

Förvaltningsplanerna för de fem stora rovdjuren är klar. Länsstyrelsen i Västerbotten kommer inte att tillåta etablering av varg, med hänsyn till att det skulle försvåra tillvaron för renskötarna.
I tre år han länsstyrelsen arbetat med förvaltningsplanerna. Det har varit svårt att medla mellan renskötare, jägare och naturvårdsvänner.

Den största tvisten har varit kring vargen. Renskötarna menar att renhjordarna splittras av vargen. Svenska naturskyddsmyndigheten anser att det ändå måste vägas mot riksdagens beslut att bevara vargstammen.

Men länsstyrelsen går på renskötarnas linje. Det finns ingen möjlighet till en fast etablering av vargar. Däremot måste enstaka vargar kunna röra sig fritt genom länet för att underlätta genflödet från öst.

När det gäller björn har en spillningsinventering visat att det finns minst 222 björnar i länet. Länsstyrelsen har bestämt att björnstammen ska kunna bli större. Däremot ska det bli ändringar kring de så kallade problembjörnarna. Planerna är att ställa större krav på avfallshantering och sophämtning för att inte locka djuren till tätbebyggda områden.

Lodjursstammen ska behållas på samma nivå, tycker länsstyrelsen. Järvstammen ska ges möjlighet att bli större och återetablera sig i skogslandet. De hoppas även att kungsörnarna ska bli fler och att man ska kunna ta hårdare grepp kring den illegala jakten.