Fårdräparen får inte skyddsjagas eftersom det kan dyka upp en annan, genetiskt viktig, varg i området. Här är vargen fotograferad i Ålaryd den 15 juni när den kom till fårhagen för att leta efter fler får. Natten före hade 14 får dödats eller skadats i en vargattack.
Foto: Kenneth Johansson Fårdräparen får inte skyddsjagas eftersom det kan dyka upp en annan, genetiskt viktig, varg i området. Här är vargen fotograferad i Ålaryd den 15 juni när den kom till fårhagen för att leta efter fler får. Natten före hade 14 får dödats eller skadats i en vargattack.

Nej till vargjakt i Jönköping

Naturvårdsverket avslår de två ansökningarna om skyddsjakt på varg i Jönköping. Anledning är att inga nya angrepp skett efter det att ansökningarna kommit in till Naturvårdsverket och att vargen inte synts till i området på snart två veckor.

– Eftersom vi inte är säkra på att vargen är kvar i området har vi inte förutsättningar att bevilja skyddsjakt. Om det sker nya angrepp får man ansöka om skyddsjakt på nytt, säger Lars Plahn viltsamordnare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Hårprov togs
Efter angreppet mot en tacka i närheten av Skillingaryd den 6 juni togs hårprov.

DNA-testet visade att det var en varghanne av skandinaviskt ursprung från reviret Djurskog 3. Därmed är det ingen varg som kan ses som genetiskt värdefull.

Dessutom har länsstyrelsen tillstyrkt skyddsjakt.

Verket säger ändå nej
Naturvårdsverket säger ändå nej.

Resonemanget från verket öppnar för att skyddsjakt aldrig kan beviljas så länge det finns risk för att det kan vara andra, genetiskt värdefulla, vargar som senare dykt upp i området och siktas av en skyddsjägare.

”Om varg nu observeras i området kan det inte uteslutas att det skulle kunna vara fråga om en annan varg än den som tidigare uppehållit sig där. Det skulle därmed föreligga en risk för att en genetiskt viktig varg fälls”, skriver Naturvårdsverket i beslutet.

Jagas med paintballfärg?
Förvaltningsrättens rådman Haike Degenkolbe har, som Jakt & Jägare tidigare rapporterat, funderingar om hur urvalsjakt på varg kan gå till. Endast vargar som först märkts med färgampuller av paintballskyttar ska sedan kunna jagas på riktigt när de identifierats.