När avskjutningsmålen under ordinarie jakttid inte uppnås samlas vandringsälg under vintertid på vissa specifika områden med ungskog som drabbas av stora betesskador, menar Sveaskog.
Foto: Sveaskog När avskjutningsmålen under ordinarie jakttid inte uppnås samlas vandringsälg under vintertid på vissa specifika områden med ungskog som drabbas av stora betesskador, menar Sveaskog.

Nekad avlivning av älg överklagas

Sveaskog beklagar länsstyrelsens bristande förståelse för skadesituationen i Västerbottens ungskogar och kommer att överklaga avslaget på ansökan om att få avliva 50 älgar från helikopter.

Länsstyrelsen i Västerbottens län anser inte att skyddsjakt skulle vara ändamålsenligt för att uppnå det skyddande av skog som Sveaskog är ute efter. I stället menar länsstyrelsen att problemet måste hanteras storskaligt och långsiktigt inom ordinarie förvaltning.
Det går att läsa i avslaget som Sveaskog fick på sin ansökan om att från helikopter få ”skyddsavskjuta” 50 vandringsälgar inom Lycksele kommun.

Kommer att överklaga
Skogsbolaget är kritiskt till länsstyrelsens beslut och kommer att överklaga till Naturvårdsverket.
– Vi tycker att det är lite märkligt att länsstyrelsen resonerar på det sättet och det kommer vi att utveckla i vår överklagan. Vi ser att vi måste vidta åtgärder för att få bukt med betesskadorna. Och där är skyddsavskjutning en sista åtgärd, förklarar Sveaskogs presschef Niclas Brantingson i P4 Västerbotten.