Fälld varg under licensjakten i Nyskogenreviret i Gävleborg. Idag kom överklagandeprocessen när det gäller årets licensjakt på varg till vägs ände när Högsta Förvaltningsdomstolen beslutade att inte göra en prövning.
Fälld varg under licensjakten i Nyskogenreviret i Gävleborg. Idag kom överklagandeprocessen när det gäller årets licensjakt på varg till vägs ände när Högsta Förvaltningsdomstolen beslutade att inte göra en prövning.

Nekas prövning om årets vargjakt

Idag kom licensjakten på varg, som avslutades den 15 februari, även till vägs ände juridiskt sett. Högsta Förvaltningsdomstolen kungjorde att det inte blir prövningstillstånd.

Det handlar om de överklagade länsstyrelsebesluten om jakt på sammanlagt 22 vargar, fördelade på revir i fem län.
Licensjakten gällde länen Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro och Västmanland.
Det är Rovdjursföreningen och föreningen Nordulv som förgäves försökt få en sista prövning efter att ha förlorat i tidigare instanser.
Det finns inga skäl för en fortsatt prövning, slår Högsta Förvaltningsdomstolen fast.