Nordanstig överklagar vargdomen

Nordanstigs kommunstyrelse beslutade på torsdagen att överklaga förvaltningsrättensdom som upphäver fullmäktiges beslut att kommunen ska verka för en vargfri kommun.
– Domen är svag och vi vill veta om kommunen har rätt att tycka något i en sådan här känslig fråga, säger kommunstyrelseledamoten Sven-Åke Eriksson, c.

Den 15 februari i år beslutade kommunfullmäktige i Nordanstig att bifalla en motion som gick ut på att kommunen ska verka för en vargfri kommun. Beslutet överklagades av flera personer, bland annat den lokala folkpartisten Stefan Haglund, samt Sven Norman, som båda hänvisar till ett yttrande från Naturskyddsföreningen.
Naturskyddsföreningen anser bland annat att opinionsyttringar från kommunfullmäktige i frågor som inte kommunen inte har befogenheter att besluta om är olagliga, samt att kommunen i det här fallet har tagit ett beslut där man saknar egen kompetens

Inte av allmänt intresse
Den bedömningen gör även förvaltningsrätten som säger:
– Frågan om rovdjurspopulationens omfattning och utbredning är framför allt en statlig angelägenhet och inte av sådant allmänt intresse att kommunen själv får engagera sig i frågan.
Men det tycker inte kommunstyrelsen i Nordanstig:
– Det här är en brännhet fråga som berör människor i kommunen otroligt mycket. Nu står vi dessutom inför utplanteringar av varg. Samtidigt begärs det svar från oss i alla möjliga andra frågor – men i den här frågan får vi inte tycka något förrän vi blir tillfrågade. Det är orimligt, säger Sven-Åke Eriksson.

Kommunen vill ha en åsikt
Han konstaterar att det framgår i första raden i den aktuella motionen att ansvaret är statligt, men att kommunen vill ha en åsikt och viljeinriktning i frågan.
– Vi vill veta om kommunen har rätt att ha en åsikt. Och vi tycker att förvaltningsrättens resonemang är svagt. Därför vill vi få frågan prövad i högre instans, säger Sven-Åke Eriksson.
Det blev votering i kommunstyrelsen, där förslaget att överklaga domen vann med några rösters majoritet.