Foto: Mostphotos "För bara ett par år sedan var fjällräven utdöd i Finland, men tack vare insatser i ett tidigare projekt har arten lyckats återetablera sig i landet igen. Det är, naturligtvis, oerhört glädjande! Inte minst mot bakgrund av att insatserna nu får en fortsättning och att vi för första gången kan jobba över landsgränserna i nästan hela utbredningsområdet", säger David Bell som är projektledare.

Nordiskt samarbetsprojekt för fjällräven

Nu ska den skandinaviska fjällräven räddas. Förhoppningar knyts till ett nationsöverskridande EU-projekt med bland annat intensifierad jakt på den konkurrerande rödräven.

Felles Fjellrev – Together for the Arctic fox

• Projektets tidsramar: 2023-11-01 till och med 2026-10-31
• Projektet beviljades: 2024-02-20
• Total budget, EU-partners: € 2 252 623 (EU 65 %, egenfinansiering 35 %)
• Total budget, Norge: € 200 000 (IR-medel 50 %, egenfinansiering 50 %)
• Budget, Länsstyrelsen Norrbotten: € 532 012

Det är det gränsöverskridande EU-programmet Interreg Aurora som står för finansieringen av det nya projektet Felles Fjellrev – Together for the Arctic fox.

Särskilt utsatta

Just fjällräven bedöms vara särskilt utsatt och har utsetts till en så kallad flaggskeppsart för klimatförändringarna. Dels påverkas artens tillgång till bytesdjur, dels pressas den allt hårdare av den större rödräven, därför ingår jakt i projektet.

– Rödrävsjakten har blivit ett sätt för oss att kartlägga och förhindra spridningen av potentiella sjukdomar och parasiter. Provtagningen av spillning och döda djur som sker i projektet ger oss inte bara bättre förutsättningar att förebygga problem kopplade till fjällrävens hälsa. Många sjukdomar skulle också kunna bli problem för oss människor och våra husdjur, kommenterar projektledare David Bell.

Måste anpassa

Grundförutsättningen, som alla räddningsinsatser måste anpassas för, är det faktum att fjällräven rör sig över norska, finska och svenska landsgränser. För att följa artens populationsutveckling krävs internationellt samarbete och utbyte av information och kunskap.

Därför ingår i projektet att djurens rörelser ska dokumenteras med hjälp av gps-sändare, viltkameror och dna-provtagning av spillning. Uppgifterna kommer också att göra det möjligt att utvärdera tidigare och pågående projekt – exempelvis utsättningarna av uppfödda fjällrävar i Norge på gränsen mot både Sverige och Finland.