Den norska flyttvargen är på väg tillbaka till renbetesområdet där den sövdes, GPS-märktes och flögs till vargzonen med helikopter. Det verkar därmed som norrmännen kan upprepa den svenska flyttvargscirkusen som kostade 7,4 miljoner när Junseletiken gick tillbaka till renarna fyra gånger.
Foto: Statens Naturoppsyn/Miljödirektoratet Den norska flyttvargen är på väg tillbaka till renbetesområdet där den sövdes, GPS-märktes och flögs till vargzonen med helikopter. Det verkar därmed som norrmännen kan upprepa den svenska flyttvargscirkusen som kostade 7,4 miljoner när Junseletiken gick tillbaka till renarna fyra gånger.

Norsk flyttvarg går tillbaka till renarna

Den norska varghannen som i november sövdes och flyttades med helikopter från renskötselområdet till den norska vargzonen har gjort som Junseletiken i Sverige – den går tillbaka till renarna. Nu är frågan om den ska skjutas eller flyttas en gång till.

Junseletiken, som sågs som genetiskt viktig, flyttades söderut fyra gånger och gick tillbaka till renarna innan hon försvann spårlöst 2014. Därmed gick även 7,4 miljoner kronor upp i rök, enligt Naturvårdsverkets beräkningar.
Nu har norrmännen börjar bränna pengar på samma sätt i försöken att förnya vargstammen genetiskt.

Sövdes och flögs i helikopter
Varghannen i Norge, som vandrat in från Finland-Ryssland, sövdes och GPS-märktes Elgå i Engerdal. Sedan flögs den i helikopter och släpptes ut 30 mil bort i Kongsvinger i södra Hedmark.
Men nu är vargen på väg tillbaka till renarna.
– Att vargen återvänder är inte så överraskande, säger seniorrådgivare Ståle Sörensen vid miljövärnet hos fylkesmannen (länsstyrelsen) i Innlandet, till NRK.

”Det är en fråga om chansning”
– Tidigare förflyttningar av varg har heller inte varit så lyckade. Det är en fråga om chansning, Men går vargen tillbaka till dit där renarna finns, så har vi ett problem, tillägger Ståle Sörensen till NRK. 
Frågan då är om varghannen ska skjutas, eller flyttas igen. Det beslutet tas av Miljödirektoratet.

Ska skyddas i licensjakten på varg
Miljövärnavdelningen ska nu vaka över vargen och se till att den inte fälls av jägarna deltar i licensjakten på varg. Än så länge är det ingen fara för varghannen, eftersom den fortfarande finns i Trysil inom vargzonen, där jakten startar den 1 januari.
Ett par buffertzoner har inrättats för att skydda vargen.
Vargens GPS-sändare sänder positioner tre gånger per dag. Därmed kan myndigheterna se hur vargen rör sig, men ibland är täckningen dålig och inget SMS-meddelande når fram.