Norsk varg i nytt Örebrorevir

Flyttvargen som sattes ut i Kilsbergen i Örebro län gick till Norge. Men nu är det bekräftat att länet har ett nytt revir norr om Nora med en hanne som kommit dit från Norge.
Den norska vargen har etablerat sig i Stadrareviret, nordväst om Nora, tillsammans med en tik.

– DNA-analysen visar att hanen är en avkomma till vargparet i det norska Kynnareviret. Hannen i det reviret är av finskt-ryskt ursprung, vilket innebär att hanen i det nya Stadrareviret är en så kallad genetiskt värdefull varg, konstaterar rovdjurshandläggaren Fredrik Wilde i ett pressmeddelande från länsstyrelsen.

Två genetiskt värdefulla revir
Därmed har Örebro län två revir med genetiskt värdefulla vargar. Förutom Stadrareviret finns en genetiskt värdefull tik i Gåsbornreviret. Reviret sträcker sig både över Värmlands och i Örebro län och ligger mellan Filipstad, Hällefors och Lesjöfors. 
Länsstyrelsen meddelar även att länets viltförvaltningsdelegation pekar ut Ulriksbergsreviret och Lokareviret i länet som lämpliga revir för utsättning av vargvalpar. Viltförvaltningsdelegationen vid länsstyrelsen i Örebro län beslutade att godkänna länsstyrelsens förslag om lämpliga områden för utsättning. Förslaget skickas nu till Stockholm som underlag för kommande beslut hur vargstammen ska förnyas.