Även slickstenar är förbjudna i Norge eftersom de kan starta en smittkedja.
Foto: Maria Magnusson/Mostphotos Även slickstenar är förbjudna i Norge eftersom de kan starta en smittkedja.

Norsk vinterutfodring förbjuden

Myndigheterna i Norge påminner om att det i vinter är förbjudet att vinterutfodra hjortdjur. Bakgrunden är att Chronic Wasting Disease (CWD) finns i vårt grannland.

Den som i vinterkylan vill ge rådjuren lite extra att äta måste alltså avstå, skriver Hjortevilt.no.
I vissa fylken, län, infördes utfodringsförbudet redan 2016 då de första fallen av CWD kom. Och sedan i somras är det utfodringsförbud i hela Norge.

Kan starta smittkedja
Även slickstenar är förbjudna. Myndigheterna vill inte att djuren ska samlas på utfodringsplatser och få salivkontakt med varandra, eller förorena med i urin i foder som andra äter. Det är kända smittvägar och kan starta en smittkejda om något djur har CWD.
Tillsvidare har inget norskt rådjur påträffats med CWD. Men rådjurets prionprotein liknar det som renen har. Därför kan det finnas vissa risker. Norska vildrenar har ju befunnits ha CWD.

Dispensmöjlighet finns
Det kommer vara möjligt att ansöka om dispens för kortvarig nödutfodring av rådjur. Men då krävs det en hård vinter med meterhög snö. Det tror inte rådgivaren Vidar Holthe att Norge får i år.
Om dispens beviljas kommer nödutfodringen bara att få ske där CWD inte påvisats.
Rådgivaren Holthe utgår nu från att norrmännen kommer att vara lojala mot Miljödirektoratet och Mattilsynets påbud.