Norska björnar funna i Västerbotten

Det blev det inga större överraskningar av björnspillningsinventeringen i Västerbotten. 272 olika björnindivider hittades, vilket bekräftar att stammen växt något sedan 2004.

– Det stämmer bra överens med annan information som vi har om björnstammens utveckling i länet, säger naturvårdsdirektör Björn Jonsson till Västerbottens Folkblad.
När den förra inventeringen gjorde, år 2004, identifierades 222 björnar, varav 82 honor och 140 hannar. Årets inventering visade på 131 honor och 140 hannar.

Bättre insamling
Ökningen kan eventuellt förklaras med bättre insamling och en bättre analysframgång. 1 344 spillningsprover lämnades in av frivilliga insamlare, vilket är 50 procent mer än vid den förra inventeringen. Men det är för tidigt att utala sig om det totala antalet björnar i länet. För det krävs ytterligare beräkningar som inte är klara än.
Av de 272 björnarna som man identifierat var 71 kända sedan tidigare. Dessutom hittades tre långvandrande björnar från Norge.