Norska markägare vill ha mer vargjakt

Norska markägarföreningen Norskog överklagar och vill att fler vargar skjuts inom vargzonen i Norge. I en debattartikel i skogsinfo.no pekar Norskog på den allvarliga skada vargen åsamkar jakträttsinnehavarna.

Norge har en smal rimpa av landet, på gränsen mot Sverige, där varg tillåts föröka sig. Målet som myndigheterna har satt är att Norge ska ha fyra till sex vargrevir med valpar.
För första gången någonsin har de norska rovviltnämnderna gett klartecken för jakt inom vargzonen och 24 vargar får skjutas. Norskog företräder bland annat markägare som har sina egendomar inom vargzonen och tycker att det är för lite.

Skada på jakträtten
”Norskog menar att tilldelningen inte är tillräcklig då skada på jakträtten innanför förvaltningsområdet för varg inte är medräknad”, skriver Arne Rørå, administrativ direktör på Norskog, i debattartikeln i skogsinfo.se.
Arne Rørå pekar på att många markägare tappar intäkter på älgjakt, övernattingar, försäljning av kött, jaktguidning och andra tjänster som har jaktanknytning.
”Löshundsjakt har blivit för riskabel eftersom förlust av jakthundar ständigt förekommer”, skriver Arne Arne Rørå.

Vill ha jakt på fyra revir
Norskogs uppfattning är att minst fyra familjegrupper inom vargzonen måste jagas i vinter.
Läs hela debattartikeln här