Trysilvargen, som sköts 2015, är en av de misstänkta hybridvargar i Norge som ska DNA-undersökas igen sedan staten lämnat ut vävnadsprover.
Foto: Norska polisen Trysilvargen, som sköts 2015, är en av de misstänkta hybridvargar i Norge som ska DNA-undersökas igen sedan staten lämnat ut vävnadsprover.

Norska staten lämnar ut varg-DNA

Småbrukarlaget i Norge ska få ut varg-DNA från den norska staten. Vävnadsproverna ska undersökas i Tyskland. Småbrukarna tror att norska vargar är hybrider och kan ha kommit från djurparker. Miljödirektoratet avvisar hybridteorin, men vill visa öppenhet med att lämna ut vävnadsprover från 18 vargar.

Varifrån kommer de norska vargarna? Är de utplanterade? Är det frågan om hybrider, eftersom några av dem ser konstiga ut? Dessa frågor har flera gånger kommit upp till diskussion i Norge.
Nu har Norsk Bonde og småbrukerlag fått tillgång till DNA från vävnader från 18 norska vargar. Proverna ska sändas till det rättsmedicinska laboratoriet ForGen i Hamburg. 
Småbrukarna har också sedan förra året samlat in blod och spillning från norska vargar. 
– Vi ser inget behov av en sådan här undersökning, men vill visa öppenhet och har därför beviljat ansökan, säger sektionsledare Knut Morten Vangen vid Miljödirektoratet, till norska TV2.

Hybridteorin avvisas
Redan i höstas kom DNA-besked från Tyskland som väckte uppmärksamhet. Eventuellt skulle det finnas härstamning från en djurpark i Paris bland de norska vargarna. En varg som såg märklig ut antogs vara en hybrid, men norska forskare förklarade utseendet som ett resultat av inavel.  
Jakt & Jägare har senast rapporterat om frågan här:
Norska miljömyndigheter hävdar konsekvent att de norska vargarna är ett resultat av invandring från Finland och Ryssland.

”Glada att staten visar öppenhet”
– Vi är mycket glada för att staten visar öppenhet, säger Regina Brajkovic, ansvarig för vargprojektet hos småbrukarlaget.
De vargar som nu undersöks via sina vävnadsprov är bland andra den så kallade Elgå-vargen, som flyttades med helikopter då den ansågs genetiskt värdefull.
En annan varg som undersöks är en varg som fälldes 2015 i Trysil. Skytten, som dömdes, hävdar att det var en varg som satts ut i naturen och vill ha rättsfallet omprövat.
Norska staten har ställt som villkor för undersökningen att alla ska kunna få ta del av resultatet.
Vitenskapsmuseet i Norge gör också en DNA-undersökning. Den ska vara klar nästa år.