Vargen som sköts i Trysil 2015 har lettiskt ursprung, enligt dna-analysen gjord av tyska Forgen. Från Trysil kommer också tiken i Långbogenreviret i Östergötland.
Foto: Norska Politiet Vargen som sköts i Trysil 2015 har lettiskt ursprung, enligt dna-analysen gjord av tyska Forgen. Från Trysil kommer också tiken i Långbogenreviret i Östergötland.

Norska vargar kan vara utplanterade

Dna-analyser av åtta döda norska vargar visar att de inte härstammar från Finland eller Ryssland. I stället har man hittat spår av lettiska vargar, franska djurparksvargar och hund i deras dna.

Det är intresseorganisationen Bonde og småbrukerlaget i Telemark som har skickat blod från sju norska vargar, skjutna under det senaste året, och hår från en gammal vargpäls till det privata rättsmedicinska institutet Forgen i Hamburg för analys. Dessutom har Forgen mottagit material från nio finska vargar.
Syftet har varit att få fram mer information om de skandinaviska vargarnas ursprung och ta reda på om det som forskarna hävdar, det vill säga att de skandinaviska vargarna har vandrat in till Norge och Sverige från Finland eller Ryssland, stämmer.

Preliminära resultat
Resultaten av dna-analyserna är än så länge preliminära och det finns en viss osäkerhet knuten till dem, bland annat på grund av referensmaterialet som Forgen har använt. Det finns i databasen Blast, som tillhör National Center for Biotechnology Information i USA och innehåller information om varg-dna från hela världen, enligt Nationen.
Det Forgen har rapporterat hittills är bland annat att några av de döda vargarna kan härstamma från en djurpark i Paris. Och några av vargarna har så mycket molosserhund i sig att man misstänker att de är hybrider.
– Tre vargar som nyligen har analyserats har lettiskt ursprung. Ett av dessa tre prov kommer från en varg i Trysil. Den sköts av en man som dömdes till fem månaders fängelse för att ha skjutit en genetiskt viktig varg, säger bonden Regina Brajkovic till norska TV2.

Går emot all forskning
Seniorforskaren Øystein Flagstad vid Norsk institutt for naturforskning, NINA, påpekar att dessa fynd går emot all tidigare forskning knuten till den skandinaviska vargstammens ursprung.
– Det här verkar både konstigt och häpnadsväckande, tycker han.
Innan han vet vilket slags referensmaterial och vilka analysmetoder som Forgen har använt kan han inte kommentera resultaten. Han undrar också om det tyska institutet har arbetat på ett seriöst sätt och om resultaten går att upprepa.

Behov av fler analyser
Regina Brajkovic medger att det finns behov av fler analyser för att undersöka ifall resultaten som hittills har kommit fram stämmer.
– Forgen har en lite annan referensdatabas än den som man använder i Skandinavien, vilket förklarar att provresultaten är olika. Den norska vargen stammar officiellt från en vargtik. Eftersom mitokondrie-dna (haplotyp) ärvs oförändrat från mor till barn skulle alla norska vargar ha samma dna-haplotyp. Det har de emellertid inte. Vi tror att våra provresultat visar att det finns en möjlighet att vargar är utplanterade i naturen, säger Regina Brajkovic.

Behöver en ärlig debatt
Hon tycker att den norska staten gärna kan skicka in egna prov för att kontrollera resultaten som har kommit fram.
– För vi behöver en öppen och ärlig debatt om vad vi ska göra med vargar vars genetik inte kan förklaras med naturlig migration, säger hon.
Analyserna, som har kostat cirka 20 000 norska kronor, har finansierats via en insamling. Och eftersom döda vargkroppar tillhör staten är det blod som jägare har samlat från marken, efter att vargarna har fällts, som har analyserats.