Foto: Suzanne Fredriksson Ett av målen med Naturkunnig.se är att engagera fler volontärer som observatörer och inventerare. (Arkivbild)

Nu finns tillfälle att bredda naturkunskaperna

Jägarkåren är generellt både intresserad och kunnig när det gäller djur och natur. Ett intresse som kan komma till stor nytta när det gäller så kallad medborgarforskning. Genom Naturkunnig.se finns chansen att bredda kunskaperna.

Naturkunning.se är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Naturens kalender, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Svensk Dagfjärilsövervakning med Länsstyrelsen Östergötland som samordnare och ansvarig för hemsidan. Naturvårdsverket är huvudfinansiär.

Digitalt och på fält

Utbildningen innehåller flera webbaserade delkurser, samt fältkurser, på olika nivåer; grundnivå, fördjupningsnivå, digitala fältkurser och fältkurser.  Deltagaren bestämmer sin egen studietakt, och det är gratis!

Närmare 3500 deltagare har registrerat sig sedan 2021 då Naturkunnig lanserades i pilotlänen. Nu finns utbildningen tillgänglig i hela landet.

Naturobservatör

– Genom att ge deltagarna grundläggande kunskaper om den svenska naturen vill vi skapa ett intresse och engagemang. Det i sin tur kan leda till att man väljer att bli så kallade naturobservatörer och börja rapportera arter och andra observationer, säger projektledaren Nicklas Jansson, biolog vid Länsstyrelsen Östergötland.

Medborgarforskning

Ett viktigt syfte med utbildningen är att locka till så kallad medborgarforskning, att få fler att registrera och rapportera iakttagelser gjorda i naturen och på så sätt underlätta för länsstyrelserna att få tag i duktiga inventerare.

.