FOTO: MATS LINDBERG/MOSTPHOTOS Enligt Robert Spitzer, den forskare som var huvudförfattare till studien, kan det finnas både miljögifter och smittämnen i älgavföringen. Därför kan insikter i koprofagi ge en bättre förståelse för sjukdomsöverföring mellan älgar.

Ny forskning: Älgar äter sin avföring

Älgar äter avföring från artfränder. Det har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, bevisat tillsammans med kollegor från Norge.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tillsammans med forskare från Norge kunnat konstatera att en älg har ätit avföring från en annan älg – så kallad koprofagi.

Hundar och harar

Beteendet är vanligt hos vissa djur, till exempel hos hundar och harar, men sällsynt bland hjortdjur och aldrig tidigare bevisat bland älgar.

Studien genomfördes under flera månaders tid i två områden i Norge. Fem älgar utrustades med kamerahalsband som filmade mer än 6 500 videosekvenser. Materialet visade att djuren spenderade omkring en tredjedel av sin tid med födosök, men bara vid ett tillfälle noterades koprofagi.

”Kan öka intaget”

– Såvitt vi vet är det här den första observationen av koprofagi hos älg. Observationen är från maj månad och från en älghona. Då har växtligheten inte riktigt kommit igång i det området där älgen befann sig så kanske handlade beteendet om att öka intaget av näringsämnen, men det är en spekulation, kommenterar Robert Spitzer, forskare vid SLU och huvudförfattare till studien.

Men andra drivkrafter kan också ligga bakom agerandet:

– Kanske var den här älgen helt enkelt nyfiken eller så handlade det om en oavsiktlig biprodukt av födosök på marken, tillägger Robert Spitzer.

Här kan du läsa den vetenskapliga artikeln om koprofagi hos älg.