Foto: Mostphotos Ristillväxten är sämre i täta granskogar än i talldominerad skog, dessutom håller befinligt ris sämre kvalitet.

Ny forskning om klövvilt och skog

Skogsskötseln, bärriset och klövviltstammarnas utveckling – allt hänger ihop. Det fastslås i en färsk avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Det är Laura Juvany Canovas som under sitt doktorsarbete har studerat hur blåbär, lingon och ljung påverkas av det sätt som skogen planeras på och vilka arter som väljs.

Söder till norr

De undersökta områdena finns mellan Asa i Småland och Vindeln i Västerbotten. Laura Juvany Canovas kunde konstatera att risväxternas näringsinnnehåll, morfologi, tillväxt och biomassa beror på hur olika trädarter blandats i skorgen och hurdan grundytan är.

Trots att det finns gott om de undersökta risväxterna i Sverige har bestånden krympt kraftigt under de senaste 50 åren. Tätare skogar än tidigare, en åtgärd för att öka virkesproduktionen, nämns som en möjlig orsak.

God tillgång

Tidigare forskning har också visat att god tillgång på risväxter innebär en minskning av betesskadorna på produktionsskog.

Sammanfattningsvis pekar avhandlingen på att skogsskötseln har en stor inverkan på födotillgången för älg och hjort. Småvuxet ris i täta granskogar innehåller dessutom mindre socker och stärkelse, men mer protein, än ris som växer i ljusare talldominerade skogsområden.

Här kan du ta del av hela avhandlingen.