Foto: Mostphotos För fem år sedan rapporterade Sverige 300 vargar som referensvärde till EU, 2025 är nästa rapporteringstillfälle och Naturvårdsverket samlar information inför detta.

Ny forskning visar: Halverad vargstam livskraftig

En halverad svensk vargstam skulle fortfarande vara livskraftig, men i ett 100-årsperspektiv krävs viss invandring. Det visar två forskare som har använt sig av ett simuleringsverktyg för att utforska populationen.

Den 30 juni ska Naturvårdsverket redovisa till regeringen vilket referensvärde för varg som man tycker är lämpligt och biologiskt hållbart.

Referensvärdet säger hur många vargar som minst bör finas för att uppnå ”en långsiktigt livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus”, enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

Kan förändras

Senast värdet fastställdes bestämdes det till 300 djur, nu öppnar Naturvårdverket för att talet kan komma att förändras och skriver i ett pressmeddelande att.

”Med nya vetenskapliga data kan en omvärdering och förändring av referensvärdet vara aktuell inför den kommande rapporteringen.”

Naturvårdsverket har gett de oberoende internationella experterna Nicolas Dussex från Norge och Phil Miller från USA i uppdrag att ta fram två nya forskarrapporter i ämnet. De båda har genomfört sina analyser angående demografiska och genetiska egenskaper hos den skandinaviska vargstammen med hjälp av flera olika simuleringsverktyg.  Syftet har varit att bestämma den så kallade ”minsta möjliga livskraftiga populationsstorleken”. På engelska: “Minimum Viable Population”, MVP.  

170 till 270 djur

Resultatet är nu klart och har granskats enligt vetenskaplig praxis – forskarnas gemensamma slutsats är att de svenska vargarnas MVP kan vara mellan 170 och 270 individer. Brasklappen är att i ett 100-årsperspektiv får inte födslotal och dödlighet gå i fel riktning. Dessutom måste minst tre individer invandra varje tioårsperiod för att inaveln inte ska bli problematisk.

Nicolas Dussex rapport

Phil Millers rapport