Vargtiken har bland annat morrat åt en människa på en gårdsplan. (arkivbild)
Foto: Allan Wallberg/Mostphotos Vargtiken har bland annat morrat åt en människa på en gårdsplan. (arkivbild)

Ny skyddsjakt på lamadräpande varg

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har återigen beslutat om skyddsjakt på en vargtik som under de senaste månaderna har angripit får och lamor och uppträtt oskyggt mot människor i Håkanbo, Lingbo och Tönsen.

Det var den 30 september som länsstyrelsen beviljade en skyddsjaktsansökan. Den gällde två identifierade vargar, en hane och en tik, som hade uppvisat ett oönskat beteende gentemot människor och vid flera tillfällen sedan juli angripit tamboskap.
Hanen fälldes den 5 oktober och den 16 oktober förlängdes och utökades skyddsjakten på tiken, som hade fortsatt att röra sig i området. Beslutet gällde till den 25 oktober. Då var tiken inte fälld.
Dagen efter, det vill säga den 26 oktober, fick länsstyrelsen in en ny ansökan om skyddsjakt på vargtiken. I dag har den beviljats.

Morrade åt människa
I sitt beslut nämner länsstyrelsen bland annat två nya händelser som sticker ut bland observationerna som har rapporterats till Skandobs:
15 oktober – En varg påträffades en inne på en gårdsplan i Lingbo. Den morrade åt observatören.
26 oktober – En varg observerades på landsvägen nära boningshus när observatören var ute på tomten. Vargen travade i väg mot grannen, men vände sig om efter en stund och tittade på observatören som följt efter vargen till fots.

Stor risk för skada
Länsstyrelsen anser att de händelser som har ägt rum under de senaste månaderna är av sådan karaktär att det finns mycket stor risk att vargen angriper tamdjur igen och fortsätter att uppvisa ett närgånget beteende som kan leda till skada på människor och tamdjur.
Den samlade bedömningen är därför att det inte finns någon annan lösning än skyddsjakt.
Beslutet gäller till och med den 6 december.