Många paraplyer blir det. Jägarnas Riksförbund fortsätter att öka kraftigt medlemsmässigt och de olika verksamheterna går mycket bra.
Foto: Anders Ljung Många paraplyer blir det. Jägarnas Riksförbund fortsätter att öka kraftigt medlemsmässigt och de olika verksamheterna går mycket bra.

Nya framgångar för Jägarnas Riksförbund

Nytt medlemsrekord. Kursböckerna för jägarexamen har gjort succé. Kraftig ökning av ungdomsverksamheten. Det är några exempel på att det går bra för Jägarnas Riksförbund. Det kunde förbundets ordförande, Conny Sandström, konstatera när årets JRF-stämma inleddes i Bollnäs folkhögskola den 17 juni.

Han började med att lovorda värdarna för stämman – Gävleborg-distriktet med Hans Degerman som ordförande. Distriktet har lyfts med hjälp av välstrukturerat arbete.

– Det är ett skolexempel på hur man ska jobba, förklarade Conny Sandström.

– Dessutom har distriktet fått ett genombrott i rovdjurspolitiken med skyddsjaktsbeslutet för Svartbo-vargarna, kommenterade Conny Sandström.

– För första gången blev det skyddsjakt på ett revirmarkerande vargpar. Man har klarat av att förankra hela processen upp till Naturvårdsverket och varit eniga hela vägen i alla instanser. Det är ett banbrytande jobb.

Ökning som väcker beundran

2001 hade JRF 16 959 medlemmar. Under 2005 blev det ett nytt medlemsrekord på 23 565 medlemmar.

– Det här är en ökning som väcker stor förundran och beundran hos andra organisationer, sade Conny Sandström.

Förbundets tidskrift, Jakt & Jägare, fortsätter att öka.

– Nästa år kan det bli en milstolpe om upplagan ökar till drygt 30 000 exemplar. Då är det landets tredje största jakttidning. Tidningen är vår bästa ambassadör för hela förbundet, tillade Conny Sandström.

Även intäktsmässigt går tidningen allt bättre.

– På tio år har annonsförsäljningen ökat med över 1000 procent.

Sterte har fått en nystart som jägarskola under 2005.

– Nu är det troligen en av landets största kursgårdar för intensivkurser i jägarexamen.

Succé för kursboken

Conny Sandström kunde även konstatera att det gått bra med kursboken för dem som ska ta jägarexamen.

– Vi tog en risk när vi tog en stor del av vårt eget kapital till boken.

– Det här är ett billigt och bra bokmaterial.

Första upplagan av Kunskap för jakt sålde slut och den andra är på god väg att bli utsåld.

– Därmed verkar vi ha 50 procent av marknaden för kurslitteratur för jägarexamen.

Förbundets ungdomsverksamhet expanderar också. Under 2005 genomfördes läger på nio olika platser, från Norrbotten i norr till Kronoberg i söder.

– Det är en ökning med nästan tre gånger så många läger på ett par år, kommenterade Conny Sandström.

Till förbundets kvinnoverksamhet har Ann Östenson på JRF-kansliet knutits för att stötta och samordna olika aktiviteter.

Täten i rovdjursdebatten

– Vi har fortfarande täten i rovdjursdebatten och har mer långtgående krav, fortsatte Conny Sandström. Vi är ensamma om att kräva att rovdjur ska skjutas omedelbart när de börjar vistas i närheten av bebyggelse.

– Det hotar på intet sätt livskraftiga rovdjursstammar, men är ett bra sätt att ge människor en möjlighet att påverka sin tillvaro utan att fastna i krånglig byråkrati.

Rovdjursdebatten med representanter för samtliga riksdagspartierna före stämman var den enda riktiga politiska valdebatten i ämnet.

– Det var en bra vägledning var politikerna står i sakfrågorna, tyckte Conny Sandström.

JRF var den organisation som tidigast tog initiativ till att försöka stoppa förbudet mot blykulor i ammunition, som nu ligger i vågskålen. De som deltar i konsekvensutredningen förbereder slutresultatet.

– Nu är det bara att hoppas att politikerna fattar ett beslut efter fakta. Det blir svårt att hävda att ett blyförbudet är rätt, sade Conny Sandström och avrundade med att sikta högt inför JRF:s fortsatta arbete.

– Nästa år ska vi ha 25 000 medlemmar!