Foto: ShutterstockNaturvårdsverket drar igång en process för att få fram nya miniminivåer för antalet rovdjur i länen. Det ”golvet” för gynnsam bevarandestatus blir sedan utgångspunkt för beslut om licensjakt på björn, lodjur och varg.

Nya miniminivåer för rovdjur

Naturvårdsverket inleder en översyn av miniminivåer för antalet rovdjur i Sverige, som ska vara klar senast 2019. Det ”golvet” för gynnsam bevarandestatus blir sedan utgångspunkt för beslut om licensjakt på rovdjur.

Naturvårdsverket har i går måndag formellt begärt att länsstyrelserna ska komma in med förslag på miniminivåer för antalet rovdjur i respektive län och rovdjursförvaltningsområden.
Miniminivåer anger det lägsta antalet björnar, järvar, vargar och lodjur som måste finnas för att arterna garanterat ska finnas i livskraftiga stammar i Sverige.

Ses över vart femte år
Miniminivåerna ska ses över minst vart femte år. Den senaste översynen skedde 2014. Översynen som nu inletts ska vara avslutad 2019.
– Miniminivåer hjälper oss att fördela ansvaret regionalt för det politiska målet om gynnsam bevarandestatus på rovdjur, säger Hanna Dittrich Söderman, rovdjurshandläggare på Naturvårdsverket.
Nu börjar en omfattande samverkansprocess vid länsstyrelserna.
– Varje länsstyrelse ska samverka med sin viltförvaltningsdelegation om förslag på nya miniminivåer och länsstyrelserna ska också samverka med varandra om förslagen, kommenterar Hanna Dittrich Söderman.

Det är ”golvet” inte taket som avgörs
Det saknas ett tak för antalet rovdjur.
– Det finns en utbredd missuppfattning att de politiskt beslutade intervallen för referensvärden ska tolkas som lägsta och högsta antal som en art ska ha, men så är det inte. De politiskt beslutade intervallen anger istället inom vilket spann Naturvårdsverket ska fastställa lägsta antal, ”golvet” för förvaltningen, förklarar Hanna Dittrich Söderman.
Länsvisa miniminivåer kan skapa inlåsningseffekter och riskerar att försvåra uppfyllandet av vissa rovdjurspolitiska mål, till exempel mål om minskade koncentrationer av varg och ökad spridning av rovdjur.

Bett om att få slopa länsvisa nivåer
Naturvårdsverket har därför i december 2017 skrivit till regeringen och önskat att kravet på länsvisa miniminivåer för björn, järv, varg och lodjur tas bort.
Regeringen kommer dock inte att hinna ta ställning till detta innan en översyn måste påbörjas.
– Vi vet sedan tidigare att det är en utmaning för länsstyrelserna att föreslå miniminivåer så att vi sedan kan fastställa dem utan justeringar, säger Hanna Dittrich Söderman.
– Nyckeln till framgång tror vi är att man samverkar både mellan länsstyrelserna men kanske framför allt mellan rovdjursförvaltningsområdena. Vi hoppas att den vägledning som vi skickar med kommer att vara ett stöd i processen, tillägger hon.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Opinion

Hämtar artiklar ...