Foto: Shutterstock Max tio vildsvin per år kommer specialutbildade jägare att få sälja direkt till konsument.

Nya regler för försäljning av vildsvinskött snart klara

I år ska nya föreskrifter för småskalig hantering av vildsvinskött börja gälla. Livsmedelsverket har nu anmält ett förslag på ett nytt nationellt regelverk till EU.

Läs mer

Syftet med de nya reglerna är att göra det möjligt för jägare att sälja vildsvin eller vildsvinskött direkt till privatpersoner, butiker eller restauranger.

Livsmedelsverket har nu anmält ett förslag på dessa nationella regler till EU. För innan föreskrifterna börjar gälla ska EU-kommissionen och övriga medlemsstater få tre månader på sig att tycka till.

– Fram till dess arbetar vi vidare med övriga delar som behöver förberedas. Det handlar exempelvis att stödja dem som ska ta fram de särskilda vildsvinsutbildningarna och om att ta fram information och vägledningar för jägare, företag och kontrollmyndigheter, säger Kristina Ohlsson, chef för Livsmedelsverkets avdelning för råd och reglering, i ett pressmeddelande.

Max 10 vildsvin per år

Förslaget innebär i korthet att:

  • Specialutbildade jägare som har anmält sig till länsstyrelsen får sälja små mängder (max 10 per år) vildsvin direkt till konsument. Utbildningarna som krävs är viltundersökarutbildning och en kompletterande vildsvinsutbildning. Innan köttet säljs ska jägaren ta prover på köttet och skicka för analys av trikiner och i vissa fall cesium.
  • Alla jägare får – utan krav på kompletterande vildsvinsutbildning – leverera vildsvin direkt till butiker eller restauranger, inklusive offentliga måltider. Provtagning görs då av mottagande verksamhet.
  • Butiker, restauranger och offentliga måltidsverksamheter som vill kunna ta emot vildsvin direkt från jägare och sälja, servera eller tillverka produkter av vildsvin direkt till slutkonsumenter behöver underrätta sin kontrollmyndighet, oftast kommunen, att de har sådan verksamhet.

Jägare kan, precis som i dag, även lämna obegränsat med vildsvin till en vilthanteringsanläggning. Vilthanteringsanläggningar är de enda företag som i sin tur får sälja vidare till andra företag eller exportera.

Alldeles för krångligt

De nya föreskrifterna grundar sig på förslag som Livsmedelsverket redovisade för regeringen 2021.

Jägarnas Riksförbund, JRF, är en av remissinstanserna som har kommit med synpunkter under arbetets gång

– Det är bra att det äntligen händer något i frågan efter många års tragglande. Tyvärr är förslagen för att den enskilde jägaren ska få sälja vildsvin till privatpersoner fortsatt alldeles för krångliga och dyra för den enskilde jägaren. En lösning där jägaren ska kunna uppvisa ett giltigt trikinprov och i berörda områden ett cesiumprov hade räckt, kommenterar JRF:s riksviltvårdskonsulent Mikael Hultnäs det slutliga förslaget.