Nya regler för lojakt på gång

Efter de kraftiga överskjutningarna av lodjur i bland annat Dalarna och Värmland undersöker nu Naturvårdsverket regeländringar som ska förhindra en upprepning.

I flera län, i synnerhet Dalarna och Värmland, men också i Uppsala och Västmanland, föll lodjuren så snabbt att det medförde överskjutningar.
I till exempel Värmland återstod det på tisdag morgon ett lodjur på licensen. På en timme och 20 minuter fälldes sex lodjur. Det var möjligt eftersom reglerna föreskriver att jägarna ska kontrollera om lodjursjakten har blivit avlyst var tredje timme.

Kvoterna ska följas
Susanna Löfgren, rovdjursansvarig på Naturvårdsverket, säger i en kommentar till SVT:
– Det är naturligtvis ett problem, de kvoter som är satta är ju till för att man ska hålla sig till dem. Vi får utreda det här och se om man har följt de regler som är uppsatta, och är det så, så får vi titta över våra regler, säger hon.
Handläggaren Maano Aunapuu på Naturvårdsverket säger till Jakt & Jägare att en översyn av reglerna för det första involverar länsstyrelserna runt om i landet samt även jägarorganisationerna.
– Det är rimligt att de berörda får vara med. Vi måste försöka samla ihop lite idéer kring vad som är praktiskt möjligt, säger han.

Kolla varje timme?
Två förslag är dels att jägarna måste uppdatera sig oftare om lodjursjakten har avlysts eller inte, till exempel ned till en timme (idag tre timmar), och dels att använda grupp-SMS till jaktledare och jägare. I det sistnämnda fallet kan det ändå vara problem eftersom en del skogsområden saknar bra mobiltäckning.