Nya regler för RM-skyttar

Nya regler gäller för dem som deltar i Jägarnas Riksförbunds riksmästerskap i jaktskytte. – Det handlar om reviderade regler för riksmästerskapen. Revideringen är i första hand gjord med anledning av att de tidigare reglerna hade hänvisningar som inte är relevanta i dagsläget, förklarar Ulf Kallin, skytteansvarig i förbundsstyrelsen. Ändringarna är: I förorden under aktivitetsförslag har […]

Nya regler gäller för dem som deltar i Jägarnas Riksförbunds riksmästerskap i jaktskytte.

– Det handlar om reviderade regler för riksmästerskapen. Revideringen är i första hand gjord med anledning av att de tidigare reglerna hade hänvisningar som inte är relevanta i dagsläget, förklarar Ulf Kallin, skytteansvarig i förbundsstyrelsen.

Ändringarna är:

I förorden under aktivitetsförslag har ”Lilla RM” lagts till och regler för detta återfinns på sista sidan.

I allmänna bestämmelser under anmälningar har ett tillägg gjorts om distriktens skyldighet att informera skyttarna.

I allmänna bestämmelser under anmälningsavgifter har lagavgiften bakats in i ordinarie startavgift.

I allmänna bestämmelser under priser har ett försök till förtydligande gjorts.

I allmänna bestämmelser under övrigt har ett förtydligande och en skärpning gjorts.

I bestämmelser för älggren under figurer har ett förtydligande gjorts.

I bestämmelser för jaktstigsgren under målspelet har ett förtydligande utan hänvisning gjorts.

– I övrigt arbetas det på ett PM avsett för RM-arrangörer. Avsikten är att underlätta arrangemang och regeltolkningar, tillägger Ulf Kallin.

De reviderade reglerna finns att hämta hem från Jägarnas Riksförbunds hemsida:

www.jagarnasriksforbund.se.