Nybyggda customstudsare tillhör de vapen som måste graveras med olika data, bland annat på slutstycket. Forumet för jägare, skyttar och branschfolk ska nu diskutera med Rikspolisstyrelsen hur märkningskraven för nya vapen ska utformas.
Nybyggda customstudsare tillhör de vapen som måste graveras med olika data, bland annat på slutstycket. Forumet för jägare, skyttar och branschfolk ska nu diskutera med Rikspolisstyrelsen hur märkningskraven för nya vapen ska utformas.

Nya vapenregler till riksdagen

Regeringen har nu lämnat över propositionen om genomförande av FN:s vapenprotokoll till riksdagen. Bland annat blir det hårdare krav på märkning av vapen och vapendelar, vilket kan bli dyrt för den som vill bygga om sitt vapen.

Propositionen ser i stort sett ut som det förslag som i slutet av förra året lämnades över till lagrådet. Redan då framgick att man tagit hänsyn till många av de farhågor som inledningsvis uttalats från både jägar- och skytteorganisationer.
– Det liggande förslaget ska i princip inte påverka dagens jägare och tävlingsskyttar, med några mindre undantag. Det blir också tillåtet att resa med sina vapen, till exempel vid en jaktresa, utan några särskilda märkningskrav. Detsamma gäller inresande jaktgäster eller tävlingsskyttar, säger Carina Vangstad på Rikspolisstyrelsen, RPS.

Ombyggnationer kan kosta
De som framför allt riskerar att drabbas är de som bygger om sina vapen och därmed kan tvingas kosta på dyrbar märkning av de nya vapendelarna. De nya märkningskraven kan också betyda en generell kostnad som givetvis påverkar priset hos nya vapen.
Dock är det oklart hur mycket den extrakostnaden blir i praktiken. Vangstad konstaterar att de flesta vapendelar redan märks hos vapentillverkarna. I många fall kan det helt enkelt vara frågan om att anpassa märkningen till de nya reglerna och till det land det exporteras, vilket inte behöver betyda speciellt mycket högre kostnader än tidigare.

Möte om detaljerna
– Vi har kallat till till ett första möte 23 mars där en referensgrupp med vapen- och ammunitonstillverkare, generalagenter och andra i branschen ska vara med. Där kommer vi att diskutera hur vi ska utforma författningstexterna, säger Vangstad.
– Det handlar väldigt mycket om praktiska och tekniska detaljer, till exempel hur man märker vapendelen. Vi vill också veta att det finns vapentekniker, gravörer med flera som kan utföra märkningen.
Mer om den nya lagen kan du läsa här.