Under förundersökningen berättade det så kallade huvudvittnet bland annat att hon hade servat sin man med zippåsar i vilka köttfärs med giftet karbofuran vägdes upp – i syfte att döda varg. Detta är dock uppgifter som hon har tagit tillbaka.
Foto: Shutterstock Under förundersökningen berättade det så kallade huvudvittnet bland annat att hon hade servat sin man med zippåsar i vilka köttfärs med giftet karbofuran vägdes upp – i syfte att döda varg. Detta är dock uppgifter som hon har tagit tillbaka.

Huvudvittnet uteblir från rättegången

Hedinmålet genomförs ändå

Det så kallade huvudvittnet i Hedinmålet kommer med största sannolikhet inte att närvara vid rättegången. Kvinnan mår enligt sin advokat psykiskt dåligt.

På måndag, den 22 februari, inleds jaktbrottsrättegången mot bland andra Karl Hedin vid Västmanlands tingsrätt i Västerås.
Polisens huvudvittne, som själv är åtalad och har berättat om misstänkt illegal vargjakt, kommer dock sannolikt inte att närvara.
Tidigare i veckan uppmärksammades också att kvinnan är föremål för en förundersökning angående stämpling till mord mot sin man.

Mår mycket dåligt
Nu säger hennes advokat, Thomas Jönsson, till Fagersta-Posten att händelserna har påverkat hans klient så mycket att hon inte kan delta.
Enligt tidningen som har varit i kontakt med rättens ordförande, David Viktorsson, är dock inte rättegången i fara. Den kommer att genomföras som planerat.