Martin Lundgren, JRF-basen i Dalarna, är upprörd över att länsstyrelsen vägrar ompröva nekad skyddsjakt på den oskygga vargen i Linghed i Falu kommun.
Foto: Privat Martin Lundgren, JRF-basen i Dalarna, är upprörd över att länsstyrelsen vägrar ompröva nekad skyddsjakt på den oskygga vargen i Linghed i Falu kommun.

Nytt avslag om Falu-varg upprör

”Länsstyrelsen vägrar stå på invånarnas sida”

Det spelar ingen roll att den oskygga vargen i Linghed i Falu kommun fortsatt att besöka samhället sedan länsstyrelsen i Dalarna nekat skyddsjakt. Beslutet omprövas inte, meddelar myndigheten. JRF-basen i länet anset att beskedet åter visar att länsstyrelsen bara ser till naturvårdsintresset, inte invånarnas säkerhet.

Dagen efter att länsstyrelsen nekat skyddsjakt på en varg som angripit både får och en drevervalp fortsatte vargbesöken inne i Linghed.
Jakt & Jägare skrev om det här:
Skälet för nekad skyddsjakt var att Viltskadecenters kriterier för oskygga vargar inte var uppfyllda. Det spelade alltså ingen roll att flera personer råkat ut för den oskygga vargen på nära avstånd. Det gick heller inte att avgöra att den orädda vargen är den som attackerat tamdjuren, enligt länsstyrelsen.

Begärde en omprövning
De fortsatta vargbesöken gjorde att jaktvårdsföreningen i Linghed begärde en omprövning av beslutet. Länsstyrelsens naturbevakare kunde dokumentera vargspår i nysnön i Linghed som upptäckts den 3 april.
”Utöver de nya spårningarna finns en stor oro inför kommande betessläpp av får”, skriver länsstyrelsen om den begärda omprövningen.
Men det har inte tillkommit nya omständigheter som gör att det finns skäl för ompröva beslutet om nekad skyddsjakt, konstaterar myndigheten.

Gör länets JRF-bas upprörd
Beskedet gör Martin Lundgren upprörd. Han är ordförande för Jägarnas Riksförbunds distrikt i Dalarna.
– Länsstyrelsen i Dalarna vägrar stå på länsinvånarnas sida och värna om deras säkerhet. Det handlar bara om att se till naturvårdsintresset och att det ska se bra ut uppåt, säger han.
Han befarar att det inte ens ändras om en människa skadas eller dödas i en vargattack.

”Verkar vara vargen framför allt”
– För länsstyrelsen i Dalarna verkar det vara vargen framför allt. Jag tror myndigheten skulle behöva tänka över sin generella attityd mot sina invånare. Jag börjar ärligt fundera på om länsstyrelsen ens skulle agera efter en attack på en människa, eller om de skulle vrida på regelverket några gånger och konstatera att det ändå krävs starkare skäl för att gripa in, kommenterar länets JRF-bas.