Fälld vildren på Nordfjella efter den första dagens jakt, då jägarna som jobbar på uppdrag av samhället började försöka utrota områdets renstam i jakt på CWD-smittan.
Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet Fälld vildren på Nordfjella efter den första dagens jakt, då jägarna som jobbar på uppdrag av samhället började försöka utrota områdets renstam i jakt på CWD-smittan.

Nytt CWD-fall hos vildren

Ännu en norsk vildren misstänks ha sjukdomen CWD. Därmed kan Norge nu ha tolv fall av CWD.

Det är preliminära resultat som tyder på att en vuxen rentjur har den dödliga avmagringssjukan CWD som drabbar hjortdjur, rapporterar norska Hjorteviltportalen.
Djuret har fällts under den pågående statliga utrotningen av vildrenar på Nordfjella. De djur som tas bort är inte sjuka, men norska staten har beslutat att vildrenarna i området måste bort. Det befaras smittorisker till andra djur samt att CWD kan finnas kvar i miljön om vildrenarna finns kvar.

CWD-jakten har startat i Jämtland
Även i Sverige undersöks nu om CWD finns. Det ska göras undersökningar av insamlade älgskallar i västra Jämtland.
Men provtagningen har kommit igång sent. Man kommer troligen inte nå upp till önskade 300 djur, utan högst 100 älgar.
Dessutom har postförsändelserna av älghuvuden till SVA inte kommit fram i tid för att provtagningen ska kunna ske inom utsatt tid.
Ytterligare krångel är att en veterinär måste ut till vilthanteringsanläggningen för normal besiktning. Sedan måste veterinären ut ytterligare en gång och stämpla kroppen när CWD-analysen kommit.
Till nästa år ska fler provtagningar ske i Sverige. Förutom av älg också ren och kronhjort.

Lymfkörtlarna avslöjar smittan
I ett reportage i tidningen Jägaren, utgiven av Finlands Viltcentral, beskriver Ari Puolakoski, vid universitetsmuseet i Bergen, sjukdomen CWD och de norska provtagningarna.
Det framgår bland annat att provtagning på enbart hjärnan inte nödvändigtvis ger en realistisk bild av läget. Ett exempel han omtalar är att hjärnprover från tre vildrenar från Njordfjella visade att de inte hade CWD. Men när också lymfkörtlar undersöktes indikerade proven CWD.