Nytt EU-försök att stoppa halvautomater

EU-kommissionen gör nu ett nytt försök att förbjuda halvautomater i Europa. I ett dokument från i torsdags trycker kommissionen på att medlemsländerna måste bli överens före årsskiftet.

Det är återigen kampen mot terrorismen som EU anger som skäl för att ändra i reglerna för civilt vapenägande. EU-kommissionen skriver till de underlydande instanserna:
”Kommissionens ståndpunkt är att halvautomatiska vapen som härrör från AK 47 Kalashnikov-familjen och AR 15-familjen bör förbjudas för civilt bruk med tanke på att de utformats för militärt bruk.”

Max tio patroner i magasinet
Kommissionen vill också att magasinskapaciteten för kort och långa skjutvapen begränsas till tio skott.
”Eventuella undantag bör vara strikt begränsade och hårt kontrollerade”, skriver EU-kommissionen.
Jakt & Jägare rapporterade hösten 2014 om ett fall där förvaltningsrätten gav polisen bakläxa i ett ärende där en privatperson nekats licens på AR-15. Läs artikeln här.
Efter ministermötet i september var beskedet att halvautomaterna kommer att vara fortsatt tillåtna. Det vill EU-kommissionen nu alltså ändra på.