En vargtik, född 2005 i Uttersbergsreviret, har bildat ett nytt revir i Västmanland, norr om sitt hemrevir. När det gäller lodjur upptäcktes 9-13 familjegrupper under vinterns inventeringar.
Foto: Länsstyrelsen En vargtik, född 2005 i Uttersbergsreviret, har bildat ett nytt revir i Västmanland, norr om sitt hemrevir. När det gäller lodjur upptäcktes 9-13 familjegrupper under vinterns inventeringar.

Nytt vargrevir i Västmanland

Länsstyrelsens vargspårningar under vintern visar att en tik från Uttersbergsreviret nu skapat ett eget revir mellan Skinnskatteberg och Malingsbo/Kloten. Vinterns spårningar har inte visat att det finns fler vargar i detta revir.

I Uttersbergsreviret har det fötts valpar under förra året och mellan fyra och sex vargar rör sig i reviret.

Dessutom har ett okänt antal vargar rört sig i hela länet, söderut över Hjälmarens is men även österut in i Uppland.

När det gäller länets lodjursbestånd har det minskat något. Mest på grund av att Heby kommun numera tillhör Upplands län, men även på grund av att två honor dödats i bilolyckor.

– Det innebär områden där inga ungar föds under ett-två år, säger Johan Månsson, länsstyrelsens inventeringsansvarige.

Totalt finns mellan nio och 13 familjegrupper i länet. I de södra delarna, i gränstrakterna mot Södermanland, har spår efter lodjur ökat och en ökning av antalet lodjur i området förväntas.