Foto: Shutterstock Syftet med licensjakten är att förebygga skador och att björnstammen i Västernorrlands län ska minska mot länets beslutade förvaltningsmål om 220 individer.

Oförändrad björntilldelning i Västernorrland

85 björnar får fällas under årets licensjakt i Västernorrland – samma antal har gällt föregående år. Fem djur är liksom tidigare öronmärkta för att skjutas i Örnsköldsviks kommun.

Länsstyrelsen i Västernorrland har nu beslutat om tilldelningen under årets licensjakt på björn som genomförs mellan den 21 augusti och den 15 oktober.

85 björnar

I länet är förvaltningsmålet en stam om 220 björnar, enligt den senaste inventeringen beräknas det finnas mellan 416 och 470 djur.

Både 2022 och 2023 beslutades om en kvot på 85 björnar, något som också blev fallet i år. 80 av dem får jagas i hela länet. Fem björnar måste, liksom förra året, skutas i Örnsköldsviks kommun.

Åtel tillåts

Länsstyrelsen tillåter jakt med åtel, precis som förra året får man också släppa hund på björnspår vid åtlar.

– Länsstyrelsen har efter detta beslutat om en jämn och hög tilldelning för att stammen ska minska mot målen. Nästa spillningsinventering kommer att genomföras 2025. Först då kan vi se om vi närmar oss förvaltningsmålet, säger Linda Rapp, handläggare på länsstyrelsen i Västernorrland.