Förbjudet. Jaktstigar med blyhagel i bössorna genomförs med hjälp av dispenser. Nu behövs en ny dispens för att verksamheten ska fungera under 2007, anser Jägarnas Riksförbund.
Foto: Mikael Moilanen Förbjudet. Jaktstigar med blyhagel i bössorna genomförs med hjälp av dispenser. Nu behövs en ny dispens för att verksamheten ska fungera under 2007, anser Jägarnas Riksförbund.

Oklart för jaktstigar under 2007

Det behövs en ny dispens för att kunna fortsätta med blyhagel på jaktstigar under 2007.
Den bedömningen gör Arne Karlsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.
Blyhagel vid jaktstigsskytte förbjöds egentligen redan 2004, men har sedan dess fortsatt på dispens.

Nu har Jägarnas Riksförbund skrivit till miljödepartementet för att få en ny dispens.

Hela blyfrågan hänger i luften i väntan på politisk behandling av den färdiga utredningen av blyförbudet och dess konsekvenser.

Det är för riskabelt att använda stålhagel på jaktstigar på grund av risken för rikoschetter. Jaktstigarna är mycket viktiga för att landets jägare ska kunna träna jaktskott.

– Läget är oklart. Verksamheten med jaktstigsskyttet är av den omfattningen att vi inte kan arbeta med kortsiktiga beslut. Jaktskyttebanornas ansvariga behöver ett besked snarast för att klara verksamheten under 2007, kommenterar Arne Karlsson.

Jägarnas Riksförbund vill därför att miljöministern ska bevilja ett undantag från förbudet och att dispensen ska gälla tills nya långvariga beslut fattats i blyfrågan.