Från och med i morgon är det lovligt att smyg- och vakjaga kronvilt, främst årskalv men även hind inom kronhjortskötselområden. Hur många kronhjortar som bör fällas i Västmanland är dock oklart.
Foto: romas photo / Shutterstock.com Från och med i morgon är det lovligt att smyg- och vakjaga kronvilt, främst årskalv men även hind inom kronhjortskötselområden. Hur många kronhjortar som bör fällas i Västmanland är dock oklart.

Oklart om kronstammen

I morgon, lördag, drar årets jakt på råbock och hjort igång. I Västmanland ökar kronhjortsstammen och de skador de orsakar, men det råder skilda åsikter om hur många hjortar jägarna bör fälla, rapporterar SVT Tvärsnytt.

Lördagen den 16 augusti är det jaktstart för smyg- och vakjakt på råbock och på kronhjort, där det i allmänhet är årskalv som får fällas.
Undantaget är i kronhjortskötselområde, där även kronhind får jagas.
I Västmanland finns det etablerade kronhjortsbestånd och på vissa håll frodas de gott. De orsakar däremot stora skador på skog och odlingar.

En samarbetsfråga
Hur många det finns i länet vet man inte och det finns ingen klar övre gräns för hur många de bör vara. För att hålla stammen på en rimlig nivå försöker markägare och jägare resonera om hur många som ska skjutas av.
– Där kan det bli problem att det finns motstridiga intressen i kronviltsfrågan. Jägarna vill ha en stor stam att jaga men att det också blir skador på gröda och skog, säger Tobias Hjortstråle, vilthandläggare på länsstyrelsen, till SVT Tvärsnytt.
Förra året sköts 434 kronhjortar i Västmanland. För 20 år sedan sköts 74 stycken.