Foto: MostphotosFöreträdare för de två jägarorganisationerna ser helt olika på de nya gränserna för älgförvaltningsområden, som bland annat innebär att det bildas ett nytt jättelikt, länsöverskridande område från Falun till Söderhamn.

Olika syn på stort älgområde

Jägareförbundet i Dalarna överklagar beslutet att bilda Ödmårdens älgförvaltningsområde, som ska finnas i både Gävleborg och Dalarna. Enligt förbundet slår det nya storområdet sönder en fungerande älgförvaltning. Men Martin Lundgren, JRF-basen i Dalarna, tror inte att det nya jätteområdet spelar så stor roll i praktiken.

I grunden handlar den olika synen från jägarhåll på de nya gränserna för älgförvaltningsområden om att Jägarnas Riksförbund, JRF, vill slopa byråkratin helt och istället ha allmän jakt på älg.
Men Jägareförbundet i Dalarna protesterar mot att det slås ihop flera älgförvaltningsområden i Dalarna.
Jakt & Jägare skrev om de nya gränserna här:

Nästan 579 000 hektar stort område
Det nya området Ödmården är nästan 579 000 hektar stort och finns från Falun till Söderhamn. Viltförvaltningsdelegationen i Dalarna har inte ens tillfrågats, konstaterar Jägareförbundet-Dalarna i samband med överklagandet till förvaltningsrätten i Falun.
Det är länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg som beslutat bilda Ödmårdens älgförvaltningsområde.

Effektivare eller mer toppstyrt?
Men medan länsstyrelserna ser en effektivare älgförvaltning pekar Jägareförbundet i Dalarna på att det kan bli ”ännu mer toppstyrning i älgförvaltningen och kraftig minskade möjligheter att påverka älgstammen och dess förvaltning”.
Ett av de gamla förvaltningsområden som berörs är Lumsheden med stora marker inom Falu kommun.

Gillar länsstyrelsen i Gävleborg bättre
– Jag jagar själv i Lumsheden och har inget emot om det i så fall blir länsstyrelsen i Gävleborg som får inflytande över älgförvaltningen. Det är bättre än att ha länsstyrelsen i Dalarna som är en sämre myndighet när det gäller jakt- och viltfrågor, resonerar Martin Lundgren, ordförande för JRF-distriktet i Dalarna.
I sak förändrar de nya gränserna för älgförvaltningen inte mycket för de enskilda älgjägarna, tror han.

”Systemfel hur som helst”
– Det är hur som helst ett systemfel med en enorm byråkrati för älgjakten. När det fälls för få älgar enligt målen som skogsbolagen driver fram blir det ändå så att fällavgifterna höjs ännu mer för att finansiera byråkratin.
Inte heller JRF-distriktet i Gävleborg har haft synpunkter på de nya gränserna för älgförvaltningsområden.
– Grundstrukturen med lokala älgskötselområden finns kvar, konstaterar länsbasen Ingemar Alin.
I övrigt har storskogsbrukets representanter hur som helst alltid en utslagsröst och driver fram högre älgavskjutning med hänvisning till betesskadorna i skogarna.

Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...