Tobias Lindgren vann striden mot polisen att få ha en Tikka T3x TAC A1 för jakt. När en annan jägare drev frågan om att få ha samma Tikka-modell ända till Högsta förvaltningsdomstolen var det polisens tur att segra.
Foto: Privat Tobias Lindgren vann striden mot polisen att få ha en Tikka T3x TAC A1 för jakt. När en annan jägare drev frågan om att få ha samma Tikka-modell ända till Högsta förvaltningsdomstolen var det polisens tur att segra.

Olika utslag om Tikka-bössa för jakt

För ett år sedan stod det klart att Tobias Lindgren vann striden mot polisen att få ha en Tikka T3x TAC A1 för jakt sedan polisen nekats prövning av Högsta förvaltningsdomstolen. Nu visar det sig att resultatet blev precis omvänt i samma domstol när det nekades prövning.

Jakt & Jägare har i flera artiklar rapporterat om Tobias Lindgrens nästan två års långa kamp för att få licens för jaktändamål med cylinderrepetern som har vikbar kolv och öppet pistolgrepp.
Den senaste artikeln finns här:

Över 100 000 kronor i advokatkostnader
Den moderna jaktstudsaren kostar omkring 27 000 kronor.
Tobias Lindgren trodde att den juridiska kampen, som krävde över 100 000 kronor i advokatkostnader, skulle innebära att polisen inte kunde neka andra jägare att få licens på Tikka-modellen. Men så blev det inte.

Polisen har fortsatt driva frågan
Polismyndigheten har fortsatt att driva att Tikka T3x TAC A1 endast är motiverat för rent militära behov.
När en annan jägare från år 2017 drev frågan att få samma modell för jaktändamål, men nu med kaliber .308 W istället för 6,5 Creedmoor, blev det omvänt slutresultat.
Mannen fick rätt i förvaltningsrätten i Stockholm, där det bland annat konstaterades att kammarrätten i Sundsvall ansåg att 6,5 Creedmoor-bössan var lämplig för jakt och att polisen inte lyckats precisera varför modellen är olämplig.

Annat utslag i en annan kammarrätt
Då drev Polismyndigheten ärendet vidare till kammarrätten i Stockholm som gick på polisens tolkning att modellen har ett olämpligt militärt utseende.
När mannen sedan gick vidare till Högsta förvaltningsdomstolen gavs inget prövningstillstånd. Nu med resultatet att polisen segrade om Tikka-modellen.
Dagens Juridik rapporterar om det här: