Jens Andersson, handläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet, hoppas att forskarna är klara med sina nya beräkningar i slutet av denna vecka.
Foto: Naturvårdsverket Jens Andersson, handläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet, hoppas att forskarna är klara med sina nya beräkningar i slutet av denna vecka.

Omtag för beräkning av vargjakten

Naturvårdsverket har gett forskarna, som räknar ut underlag för länsstyrelsernas beslut om tilldelning under licensjakten på varg, oklara direktiv. Det medger myndigheten som nu har bett forskarna att göra nya beräkningar.

Naturvårdsverket ger forskare på Grimsö i uppdrag varje år att med hjälp av en framtagen beskattningsmodell beräkna hur många vargar som kan fällas utan att man riskerar att populationen kommer under nivån för gynnsam bevarandestatus, som är fastställd till 300 djur.
Tidigare har forskarna räknat på tre olika mål, det vill säga att stammen ska öka med noll procent, fem procent alternativt tio procent.
– Men i år hade vi också behov av att få veta effekten av ett uttag som minskar vargstammen. Och i den beställningen var vi oklara, medger Jens Andersson, handläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet.
Enligt beställningen skulle forskarna räkna på hur olika uttag kan påverka vargstammens storlek 2021, vilket tolkades som i slutet av inventeringssäsongen 2020/2021. Men det Naturvårdsverket avsåg var storleken vintern 2021/2022, det vill säga efter bland annat 2021-års föryngringar.

Jägareförbundet upptäckte felet
Det här felet upptäcktes av Svenska Jägareförbundet som kontaktade Naturvårdsverket.
– Svenska Jägareförbundet har kompetensen att granska myndigheter. Vargförvaltningen är för viktig för att inte göra det. Tyvärr är det inte första gången som vi hittar fel i myndigheternas beslut kring vargförvaltningen. Fast det är absurt att en ideell förening måste granska myndigheterna så att de gör rätt, kommenterar Mikael Samuelsson, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd, i ett pressmeddelande.

Forskarna gör ny beräkning
Naturvårdsverket har nu bett forskarna att göra nya beräkningar av hur många vargar det kommer att finnas nästa inventeringssäsong, beroende på vilket jaktuttag som görs den här vintern.
– Jag hoppas att de är klara i slutet av den här veckan, säger Jens Andersson.
Den nya analysen kommer att vidarebefordras till länsstyrelserna, så att de har korrekt underlag när de hanterar de överklaganden av tilldelningen som har kommit in.
Svenska Jägareförbundet anser att tilldelningen på totalt 24 vargar, som länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet har beslutat, måste öka. Enligt förbundets beräkningar finns det jaktutrymme för ytterligare 36 vargar.