Max tio procent av renarna ska tas av stora rovdjur. För komma ned till den skadenivån har de fem länen i norra Sverige gjort ett ”handslag” med Sametinget och Naturvårdsverket. Resultatet av det kan bara bli ökad rovdjursjakt, enligt basen för Sametinget.
Foto: Mostphotos Max tio procent av renarna ska tas av stora rovdjur. För komma ned till den skadenivån har de fem länen i norra Sverige gjort ett ”handslag” med Sametinget och Naturvårdsverket. Resultatet av det kan bara bli ökad rovdjursjakt, enligt basen för Sametinget.

Öppning för ökad rovdjursjakt i norr

En överenskommelse mellan de fem länsstyrelserna i Norrlandslänen, Sametinget och Naturvårdsverket öppnar för ökad jakt på stora rovdjur för att hålla ner skadorna i renskötseln. Per-Olof Nutti, styrelseordförande i Sametinget, anser att enda sättet att uppnå överenskommelsen blir att öka jakten på de stora rovdjuren.

I vissa fall kan samebyarna förlora uppåt 50 procent av sina renar till de stora rovdjuren.
Riksdagen har bestämt att skadorna från stora rovdjur ska vara max 10 procent, räknat på en samebys faktiska antal renar i en vinterhjord.
Det var vid ett möte den 10 januari som parterna träffades och kom överens om ”ett antal grundläggande principer inför det fortsatta gemensamma arbetet med att nå toleransnivåer för rovdjursskador på ren.”
De som ingår är länsstyrelserna i de fem nordliga länen (Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Dalarna) samt Naturvårdsverket och Sametinget.

Ett ”handslag” om inventeringar och förlustberäkningar
I ett pressmeddelande från länsstyrelsen i Västerbotten kallas det för ett ”handslag”, där det ska jobbas med ”produktionsmodellen för beräkning av samebyarnas renförluster” samt ”resultaten från det nationella inventeringssystemet för stora rovdjur”.
– Vi är överens om att dessa två är de bästa kunskapsunderlag vi har tillgång till i nuläget, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län i pressmeddelandet.

Ökad jakt på rovdjur enda lösningen
Inget sägs dock i pressmeddelandet om att enda sättet att pressa ned skadorna i renskötseln till tio procent blir att öka jakten på stora rovdjur.
– Det finns inget annat sätt än att hålla antalet rovdjur nere, säger Per-Olof Nutti, styrelseordförande i Sametinget, till Jaktjournalen.
Han pekar på att det i fortsättningen både behövs ökad licens- och skyddsjakt samt bättre inventeringar av rovdjursstammarna med hjälp av åtelkameror och DNA-analyser av spillning.