”Orättvis bild av försök med vargrena hundar”

Jakt & Jägares artikel om försöken på Grimsö att göra jakthundar ”vargrena” gav en orättvis bild. Det tycker Örjan Johansson, fälttekniker och försöksassistent på Grimsö forskningsstation.
– Vi driver inte tesen att det alltid är hundens eget fel om en varg angriper, säger han. Men vi vet att det ibland kan inträffa att en hund börjar följa en vargs spår.

Därför har Grimsö inlett ett samarbete med Hundcampus i Hällefors, som går ut på att ha jakthundar på en gratis tvådagarskurs. Hundarna får då komma i kontakt med färska vargspår öster om Grimsö.

– Det är belöning som tillämpas, förklarar Örjan Johansson.

Om en harhund väljer ett harspår blir det godis som belöning. Börjar en jakthund intressera sig för ett vargspår blir det ingen belöning.

– Det här är inte alls ett heltäckande skydd mot vargattacker. Men det kan i alla fall bidra till att minska riskerna, kommenterar Örjan Johansson, som nu hoppas att fler jägare ska komma med sina hundar till gratiskursen.

Grimsö behöver åtminstone testa 120 hundar för att se om metoden fungerar bra.

Enligt Grimsö-forskaren Jens Karlsson vill cirka en tredjedel av jakthundarna följa vargspår så långt det går.

Örjan Johansson förnekar att Grimsö-folket använt elstötar för att få hundar att undvika varg.

– Det var en idé som diskuterades men aldrig blev praktiserad, säger han till Jakt & Jägare.